2020-05-29

Brå: Lyckat test med mer kvällsarbete för polisen

Målet är att få ut fler poliser på kvällarna för att möta verksamhetens behov.

Sedan hösten 2018 har polisen testat mer arbete kvällstid. Nu har Brå utvärderat pilotprojektet.
– Sammantaget ser vi många fördelar med den nya schemamodellen. Men vill polisen införa modellen permanent ser vi att vissa aspekter bör ses över, säger Linnea Littmann, utredare på Brå.

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid och testar sedan hösten 2018 en ny modell för schemaläggning i åtta pilotområden runt om i landet.

Målet är att få ut fler poliser på kvällarna för att möta verksamhetens behov. Samtidigt ska polisernas arbetsmiljö förbättras framförallt genom att fler poliser delar på arbetsbördan när det händer som mest. I den nya modellen arbetar en majoritet av poliserna efter ett fast treskiftsschema med något fler kvällspass. För att möta det återstående verksamhetsbehovet arbetar även en mindre grupp efter alternativa scheman. Modellen regleras genom ett nytt kollektivavtal som tecknats mellan Polismyndigheten och Polisförbundet.

Brås utvärdering visar att modellen har förskjutit ingripandepolisernas arbetstid mer mot kvällar i pilotområdena. Effekten har varit som tydligast under vardagskvällar samt i glesbygd och mindre städer. Modellens fasta struktur innebär också att de flesta ingripandepoliserna nu arbetar med samma kollegor under alla sina arbetspass, vilket uppskattats av de allra flesta. Samtidigt som modellen har ökat förutsättningarna för en lägre arbetsbelastning på kvällarna upplever inte alla medarbetare att tempot har blivit lugnare.

Petra Bergnor, utredare på Brå menar att det delvis kan bero på att poliserna har arbetat olika mycket kväll tidigare. I några områden har andra arbetsuppgifter tillkommit under kvällspassen. Brå menar att det därför är viktigt att man från nationellt håll är tydlig med vilka verksamhetsbehov som i första hand ska prioriteras i och med den nya modellen.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng