2017-01-27

Maskeringsförbud och säkerhet i fokus på SNOS-möte

SNOS-ordförande Kristina Axén Olin och  justitieutskottsledamoten Helene Peterson.

SNOS-ordförande Kristina Axén Olin och justitieutskottsledamoten Helene Peterson.

Ett nytt maskeringsförbud på idrottsarenor, mörkertal i inbrottstatistiken och polisens uppgivenhet inför vissa brott var några av de ämnen som avhandlades när Helene Petersson (S) frågades ut under årets första SNOS-möte på Clarion Hotel i Stockholm.

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) höll årets första möte under onsdagen med SNOS-ordförande Kristina Axén Olin och ,Lennart Alexandrie, chefredaktör för Securityuser.com som moderatorer. Som vanligt fanns en särskilt inbjuden gäst på plats under mötets sista timme, nämligen justitieutskottets socialdemokratiska ledamot Helene Petersson.

Maskeringsförrbud
Helene Petersson inledde med att berätta om det nya maskeringsförbudet som kommer att gälla i samband med idrottsevenemang från och den 1 mars.

– Vi har haft maskeringsförbud i Sverige sedan 2005 men då har det varit förbud att maskera sig i samband med demonstrationer och den lagen har inte varit tillämplig i samband med maskering på exempelvis fotbollsarenor. Det har därför funnits ett starkt önskemål om en lag mot maskering i de här sammanhangen, sa Helene Petersson.

Tre undantag kommer att finnas i samband med den nya lagstiftningen. Undantagen är maskering vid sjukdom, påfrestande väderlek eller av religiösa skäl.

– Alla jurister är eniga om att det nog inte går att runda religiöst skäl utan att det måste göras till ett undantag, sa hon och hänvisade till Europakonventionen och regeringsformen.

Pappersprodukt
Michael Englund, säkerhetschef på Globen Arena och Tele2 Arena välkomnade maskeringsförbudet men pekade samtidigt på svårigheterna med att praktiskt tillämpa det i säkerhetsarbetet.

– Det är inte så att de bär masken när de går in utan den tar de på sig när de är inne. Samtidigt har vi ett polisfack att förhålla oss till och de säger att våra arenor har för branta läktare och för mycket människor så där gör de inga insatser. Då står vi där med en lagstiftning som bara blir en pappersprodukt

Petersson gav Englund ett generellt medhåll.

– Frågan är ofta inte lagarna utan hur man mäktar med tillämpningen, sa hon.

Delade meningar om inbrottsstatistik
Nästa ämne för diskussion kom efter oenighet om förklaringen till att inbrotten minskade. Joachim Källström, vd på Securitas Sverige, menade, tillskillnad från Helene Peterson, att inbrotten inte alls minskade snarare är det anmälningarna som minskat trots att brotten ökar:

– Går man till den faktiska anmälningen så vet vi att vi har många fler inbrott på villor och företag idag än vad vi någonsin har haft tidigare. Däremot visar all statistik att det minskar, sa Kjällström.

Källström fick även stöd från säkerhetsföretaget Rapids vd Mats B Adman:

– Vi ser också den bilden att våra kunder inte anmäler brott. Det som skulle kunna förbättra statistiken lite är om försäkringsbolagen släppte sin information. Men även där så kommer det att finnas mörkertal eftersom det är väldigt många företag som inte går till sina försäkringsbolag eftersom försäkringsbolagen bara höjer premierna.

Köpcentrum som invaderas
Andra diskussioner under kvällen handlade om huruvida väktare skulle kunna ta över enklare uppgifter åt polisen men också om de ungdomsgäng som intagit köpcentrum likt i Nordstan i Göteborg.

– Det kan komma ungdomsgäng på 40-60 ungdomar som gör om köpcentret till sitt eget vardagsrum och röjer som om de äger stället. Vi skulle behöva vara så otroligt många fler för att kunna hantera det här och polisen säger att de inte har tillräckligt med resurser utan att vi måste hantera det här själva, sa en av deltagarna som arbetade med säkerhet i köpcentrum.

En tänkbar lösning är de snabbdomstolar som regeringen tittat på. Men enligt Helene Petersson lär det dröja åtminstone ett år innan dessa skulle kunna bli verkligheten.

På det hela taget var det en god stämning i lokalen och Helene Petersson tackades med en varm applåd efter mötet då kvällen fortsatte med en middag på Clarion Hotel i Stockholm.

Joakim Kempe


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng