2014-05-31

Kraftsamling försvårar för kriminella

Länspolismästare Klas Friberg

Länspolismästare Klas Friberg

Varje månad kommer 30 vapen in till Polisen i Göteborg för undersökning. Information och observationer från allmänheten är till stor hjälp i Polisens arbete för att hitta vapnen och därmed få stopp på fler skjutningar.

– Vi märker att invånarna engagerar sig mer och mer i vårt arbete säger Pål Sjölander, kommissarie Länskriminalpolisen.

I september förra året sköts en 17-årig pojke och en 28-årig man till döds vid Väderilsgatan i Norra Biskopsgården i Göteborg. För att förhindra en utveckling av flera pågående konflikter, tog polisledningen ett beslut om att klassa oron i Göteborg som en så kallad särskild händelse. Det innebär att poliser från hela länet kan kallas in för att arbeta inom olika enheter i Göteborg, mot ett enda mål – att förhindra personer att agera i pågående konflikthärdar.

Efter åtta månaders arbete, kan Polisen nu se tydliga resultat av den intensiva satsningen. Totalt har 111 vapen tagits i beslag från kriminella personer sedan den särskilda insatsen Trygg i Göteborg startade.
Polisen har haft stor hjälp från invånare som hört av sig till Polisen. Allmänheten har genom observationer i vissa fall gett Polisen avgörande uppgifter om platser, byggnader och allmänna utrymmen där olika typer av fynd i form av narkotika och vapen sedan har hittats.

– I ett fall hittade skolelever vapen i ett buskage utanför skolområdet, i ett annat fall upptäcktes en taklucka i ett trapphus där det fanns en vapengömma, säger Pål Sjölander.

Polisen har genomfört en rad fordonskontroller och 230 husrannsakningar i framförallt Biskopsgården och Bergsjöområdet, vilket har påverkat många boenden i områden.

– Syftet med dessa insatser är att förhindra brott och skapa ett tryggare Göteborg. Vi hoppas allmänheten har förståelse för detta och att man fortsätter att ha hög vaksamhet om vad som händer, säger Carina Persson, kommenderingschef för Trygg i Göteborg.
Den särskilda insatsen är i nuläget beslutad fram till den 31 augusti. Just nu förbereds ett nytt underlag för hur polisen ska fortsätta arbetet under hösten. Trots Polisens intensiva satsningar har ett antal grova våldsbrott och skjutningar inträffat under senaste tiden.

– Vi har inte nått vårt mål fullt ut, men vi jobbar hårt för att skjutningarna ska upphöra. Det är ett svårt arbete som måste göras i samverkan med andra samhällsaktörer, säger länspolismästare Klas Friberg.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng