2014-10-08

Kontroll av sjukvårdens säkerhetskameror

Länsstyrelserna gör i år en nationell insats för att kontrollera säkerhetskameror på landets sjukvårdsinrättningar. Det första besöket i Skåne sker i dag i samband med att årets tillsynsvecka startar.
– Kameraövervakning av sjukvårdsinrättningar är förstås känslig ur integritetssynpunkt. Det är därför viktigt att kontrollera att övervakningen följer de tillstånd som getts, säger Henrik Kvennberg, som samordnar kameratillsynen på Länsstyrelsen Skåne.

I Skåne finns i dag tillstånd till säkerhetskameror i anslutning till 22 sjukvårdsinrättningar i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Länsstyrelsen Skånes första tillsynsbesök sker i dag på Näsby vårdcentral i Kristianstad. Fler tillsynsbesök väntar under hösten.

– Länsstyrelsen kontrollerar bland annat att sjukvårdsinrättningar inte övervakar andra ytor än de tillåtna och att det finns en tydlig skyltning om kameraövervakningen, säger Henrik Kvennberg.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng