2018-10-14

Kommer videoanalys med AI addera intelligens till videoövervakning?

James McHale, VD för konsultbolaget Memoori.

Hur användbart är videoanalys med AI – ökar det verkligen mängden intelligens inom videoövervakning? Den frågan diskuterar James McHale, VD för konsultbolaget Memoori, i den här artikeln, som tidigare har publicerats i facktidningen Detektor (4/2018) och som nu publiceras här,

Videoanalys har glidit fram på en räkmacka under de senaste 15 åren. Även om det verkligen har adderat värde till videoinstallationer, har det varit mycket debatt om exakt hur ”intelligent” tekniken verkligen är och om det ger en tillfredsställande ”ROI” (return on investment). Men under det senaste året har det funnits en växande tro på att videoanalys äntligen kan nå längre än vad konventionella system har gjort.

Vår nya rapport ” e Global Market for AI Video Analytics 2018 to 2023” identi erar ett antal anledningar till varför vi tror att videoanalys kommer att korsa Rubicon. Den första är att de stora framstegen med halvledarnas arkitektur nu möjliggör mycket snabbare bearbetning av data, vilket stärker ”deep learning” och maskininlärningsalgoritmers förmåga att analysera data era gånger snabbare än tidigare.

128 vdeoanalyleverantörer
GPU-tillverkare (graphics processing unit) som Nvidia har märkt att den nya halvledararkitekturen kan leverera mycket bättre prestanda för AI-chipapplikationer. Initiativet kommer från relativt små tillverkare som nu utvecklar AI-chip och mjukvaruanalysprodukter. Faktum är att riskkapitalbranschen är upptagen med att investera miljarder dollar i de här företagen för att finansiera utvecklingen. När vi gjorde research för vår rapport identifierade vi 128 företag över hela världen som nu på något sätt hjälper till att leverera videoanalyslösningar (hårdvara och mjukvara) med AI.

AI-produkter kan revolutionera marknaden
Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra tekniken och ta den till marknaden, men nya verktyg och processer har öppnat möjligheten för AI-produkter på marknaden för videoanalys, och de kan potentiellt revolutionera den här marknaden vad gäller prestanda och kapacitet. I dag finns det en stark tro på att videoanalys kan ta sig långt förbi vad som kan uppnås med konventionella system. Nya AI-plattformar har kapacitet och förmåga att leverera videoövervakningslösningar som är intelligenta. Detta kommer ytterligare att driva efterfrågan på videoanalys med AI, inte bara vid nya projekt utan det öppnar också en stor latent potential för eftermontering av miljontals befintliga installationer för videoövervakning.

Från "dum till användbar"
De praktiska aspekterna av att ta AI-lösningarna till marknaden kommer att vara utmanande och det kommer att kräva mer än bara en marginell justering av de etablerade kanalerna för distribution och in- stallation. Videoövervakningssystem genererar stora mängder data men tyvärr används inte merparten av den. Därför finns det en stor potential om man kan maximera värdet av dessa data genom att konvertera den från ”dum till användbar”. Datan finns redan där ute och väntar bara på att bearbetas.

Enorm potential
Företagssektorn gör nu sina första investeringar i videoanalyslösningar med AI och det sker på era av de viktigaste vertikala marknaderna för videoövervakning. Inflexionspunkten på tillväxtkurvan kan nås inom de närmaste 18 månaderna. Det finns utmaningar som måste övervinnas på både utbuds- och efterfrågesidan men potentialen är enorm på båda sidor. Nya chiparkitekturer kombinerat med programvara för intelligent videoanalys som tar sig an den enorma mängden data kommer att förbättra säkerheten och prestandan för byggnader, företag och människor och samtidigt ge ett stort lyft för videoövervaknings-ekosystemet.


Fotnot:
Rapport ” e Global Market for AI Video Analytics 2018 to 2023” säljs i Skandinavien av AR Media International. Beställning sker enklast via Ar Medias webbsida.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng