2019-03-12

Justitieutskottets ordförande inleder #Trygghetnu

Den 3 april öppningstalar Fredrik Fredrik Lundh Sammeli (S) på konferensen #Trygghetnu i Stockholm. Foto: Sveriges riksdag

#TRYGGHETNU arrangeras den 3 april på Clarion Stockholm Hotel. Nu är den sista pusselbiten på plats då Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Justitieutskottet, tackat ja till att öppningstala han på konferensen.

Lennart Alexandrie, publisher på Securityuser.com, som tillsammans med tankesmedjan SNOS arrangerar #Trygghetnu, är mycket nöjd över att kunna rapportera att Fredrik Lundh Sammeli öppningstalar på #Trygghetnu.

– Det är pricken över i:et i ett program som innefattar många intressanta anföranden och talare, säger han.

Brottsbekämpning vs integritetsskydd
Den 3 april arrangeras #TRYGGHETNU2019 på Clarion Stockholm Hotel. Konferensen fokuserar på i vilken grad brottsbekämpande metoder står i konflikt med människors personliga integritet. Kamerabevakning är ett exempel, men även annan teknik som samlar in uppgifter i syfte att förebygga eller upptäcka brott omfattas av problematiken

– Att skapa ett tryggare samhälle blir allt viktigare. Men hur ska vi förhålla oss när brottsbekämpning står i juridisk eller moralisk konflikt med integritetsskyddet? Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset? Det är frågorna som #Trygghetnu handlar om, säger Lennart Alexandrie.

Spännande talare
Utöver Fredrik Lundh Sammeli medverkar även Internetstiftelsens säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder, finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), Säkerhetsbranschens VD Joakim Söderström, juristerna Nils Henckel och Jenny Bård på Datainspektionen, Johan Mangbo, kommissarie och kommunpolis Helsingborg, Daniel Hjort, Director of Business Development för Nexus Group, samt hovrättslagmannen Johan Sjöö, som genomfört regeringens utredning om att underlätta för kamerabevakning i kollektivtrafik och på flygplatser.

Kriminolog och filosof 
Konferensen har även två keynote-talare. Eric Piza, docent vid John Jay Collage of Criminal Justice, som i egenskap av huvudförfattare till en Brå-rapport om kamerabevakning kommer att berätta om hur kameror fungerar brottspreventivt.

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, kommer att berätta om vad som fick honom att byta ståndpunkt från kraftfullt motstånd mot övervakningssamhället till anhängare av detsamma.

För mer programinfo och deltagaranmälan klicka här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng