2020-10-17

IoT-system största IT-säkerhetshotet för tillverkningsföretag

Digitaliseringen inom tillverkningsindustrin pågår för fullt. 55 procent av företagen är dock övertygade om att IoT (Internet of Things) kommer att påverka säkerheten i industriella kontrollsystem på ett avgörande sätt, enligt en rapport från Kaspersky.

I rapporten framkommer att 20 procent av tillverkningsföretagen ser IoT-relaterade säkerhetshot som sitt största IT-säkerhetsproblem. Det är fler än de som anser att exempelvis dataintrång är det största problemet, vilket 15 procent av företagen uppger. Nästan hälften, 44 procent, av de undersökta företagen uppger också att de har IT-säkerhetspersonal som är sysselsatta med initiativ för att skydda IoT-system.

Många verksamheter uppger också att de inte känner sig rustade för att möta denna typ av hot. Bara 19 procent av företagen har implementerat aktiv nätverks- och trafikövervakning, och 14 procent har infört detektering av nätverksavvikelser, åtgärder som gör det möjligt för säkerhetsteam att spåra avvikelser eller skadlig aktivitet i IoT-system.

– Det är viktigt att säkerheten är med från början när dessa smarta och uppkopplade systemet implementeras, säger Grigory Sizov, Head of Kaspersky OS Business Unit, Kaspersky.

– Industriella IoT-system måste ha en säker kärna för att kunna förhindra attacker. Tillsammans med övervaknings- och detekteringslösningar i nätverk och system kan hela system skyddas mot cybersäkerhetsattacker, konkluderar han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng