2020-03-12

Säkrare skola - Del 4 av 7

Integrerad säkerhetslösning för tryggare skolmiljöer

När en skola eller universitet ska välja passersystem måste flera olika faktorer beaktas, bland annat hur rutinerna vid säkerhetshot ser ut och om inbrottslarm ska vara en kritisk komponent av skolans eller universitetets säkerhetssystem.

När en skola eller universitet ska välja passersystem måste flera olika faktorer beaktas, bland annat hur rutinerna vid säkerhetshot ser ut och om inbrottslarm ska vara en kritisk komponent av skolans eller universitetets säkerhetssystem.

Med ett gemensamt gränssnitt för både passerkontroll och inbrottslarm kan säkerhetspersonal tillhandahålla trygga och säkra skolmiljöer för elever och personal, och samtidigt få en väldigt bra överblick, menar Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group (Vanderbilt, Comnet & Open Options).

När det inträffar en säkerhetsincident på en skola är den första åtgärden normalt sett att säkra hela anläggningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla eventuella inkräktare ute. Men det är inte alltid så enkelt som det låter – det kan vara svårt att snabbt ta sig till alla dörrar och låsa när något inträffar. Ofta består skolor av flera byggnader, gemensamma utrymmen och processen med att låsa dörrar manuellt utsätter både elever och lärare för risk.

Två system i samma gränssnitt

När en skola eller universitet ska välja passersystem måste flera olika faktorer beaktas, bland annat hur rutinerna vid säkerhetshot ser ut och om inbrottslarm ska vara en kritisk komponent av skolans eller universitetets säkerhetssystem.

– Här har Vanderbilt spetskomptetens eftersom vi har två prisbelönta produkter som också integreras med varandra: passerkontrollprogramvaran ACT Enterprise och inbrottslarmsystemet SPC, säger Alexander Holmström.

Han betonar att integrationen mellan de båda systemen innebär att säkerhetschefer kan få tillgång till ett gemensamt gränssnitt för att kunna övervaka både passerkontroll och inbrottslarm samtidigt.

– Det inkluderar en realtidsvy av deras SPC-zonstatus i ACT Enterprise samt möjligheten att se SPC-händelser i ACT Enterprise och ännu viktigare att kunna skicka kommandon för att larma på och av till SPC från ACT Enterprise. Sammantaget ger detta säkerhetsansvariga i skolor ett fantastiskt extra säkerhetlager och de får två prisbelönta säkerhetssystem i samma gränssnitt, säger Alexander Holmström.

Smidig drift av byggnader

Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group (Vanderbilt, Comnet & Open Options).
Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group (Vanderbilt, Comnet & Open Options).

En viktig funktion som står ut i ACT Enterprise är enligt Alexander Holmström programvarans intuitiva ”regelmotor”. Funktionen är särskilt användbar för en säkerhetseller anläggningschef som på ett kreativt sätt kan ställa in olika ”triggers” beroende på olika händelser.

– Genom den avancerade regelmotorn i ACT Enterprise kan säkerhetsansvariga inte bara säkerställa säkerheten för skolornas elever och personal utan också smidig drift av byggnaden. Ett exempel på en regel som man kan skapa är att få en mejl-notifikation varje gång någon använder en tagg för att komma in på skolan efter normal arbetstid, säger Alexander Holmström.

Dessutom menar han att användarna ges tillgång till många tredjepartsintegrationer och flera marknadsledande system för videoövervakning. Och med smartphone-appen för ACT Enterprise får användaren direkt access och möjlighet att hantera och övervaka säkerhetssystemet på distans.

Övervakning i realtid

Många universitet är spridda över stora områden och ett campus kan innehålla till exempel restauranger, gym och idrottsanläggningar. En central punkt för universitet är också biblioteken som ofta har väldigt generösa öppettider och mycket teknisk utrustning som datorer och skrivare. Öppenheten gör dem till tacksamma mål för tjuvar och samtidigt är de en samlingspunkt för många människor vilket i sin tur gör dem till ett attraktivt mål för någon som tänker attackera en skola eller universitet.

Om ett bibliotek till exempel har inpassering med taggar ger ACT Enterprises funktion för rapportering säkerhetspersonal möjlighet att hålla koll på vilka som befinner sig i biblioteket genom att övervaka loggen för taggarna. ACT Enterprise kan ge realtidsinformation över vilka studenter som befinner sig i biblioteket och när de går ut därifrån uppdateras rapporten automatiskt.

– Detta är bara några av de fördelar som Vanderbilts passerkontrollsystem kan ge i en utbildningsmiljö. Vi vet att trygghet och säkerhet är en mycket viktig fråga för skolor och universitet och det är något som kräver mycket uppmärksamhet och rutiner samtidigt som säkerheten ska vara smidig, anpassningsbar och pålitlig. Vanderbilt ACT Enterprise svarar upp till allt detta, avslutar Alexander Holmström.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng