2020-03-10

Säkrare skola - Del 2 av 7

Grön nödbelysning ger skolor kraftiga kostnadsbesparingar

Neptolux-systemets uppbyggnad.

Neptolux-systemets uppbyggnad.

När det gäller säkerhet i skolor så är brandberedskap kanske allra viktigast. Till beredskapens infrastruktur hör utrymningsvägar och nödbelysning, där val av tekniklösningar kan göra stor skillnad.

– Neptolux är utan tvekan marknadens bästa system, sett till hållbarhet och driftsekonomi, säger Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB.

Nödbelysningens uppgift är att leda ut människor tryggt ur en byggnad i olika nödsituationer, exempelvis i händelse av brand, vid elavbrott eller störningar i belysningen.

– Det finns många lösningar för nödbelysning som gör i princip samma sak, men tar sig an uppgiften på olika sätt, menar Roberto Nyholm, som förstås framhåller Neptolux-systemet från det finska företaget Hedengren Security, som redan har installerats på flera skolor i Norden, exempelvis Östra Gymnasiet i Umeå och Tammerfors klassiska gymnasium i Finland.

– Neptolux är ett intelligent adresserbart system som är enkelt att installera och underhålla samtidigt som det har marknadens i särklass lägsta energiförbrukning och koloxidutsläpp. Tillsammans med systemets användarvänlighet, har det bidragit till den växande efterfrågan, inte bara i skolor utan också i köpcentra, teatrar, biografer, kontorsfastigheter, produktionsanläggningar och vårdhem för att nämna några exempel.

Användarvänligt

Idag är nödbelysning som endast utgörs av armaturer med gröna skyltar, strömmatade med 230 volt och med batteri-backup i händelse av strömavbrott. Om någon armatur har nedsatt belysning och behöver åtgärdas måste någon först reagera på felet och sedan se till att åtgärd sker där felet finns.

– Inte optimalt om man vill säkerställa att utrymningsbelysningen kontinuerligt ska fungera och om man också vill ha ett system som är enkelt att underhålla, säger Roberto Nyholm.

Neptolux är ett dedikerat svagströmsbaserat (40 V) nödbelysningssystem. Användarvänligheten gör att systemet kan skötas av i princip vem som helst, men vanligtvis läggs uppgiften på skolans vaktmästare.

Självtest säkrar funktionalitet

Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB.
Roberto Nyholm, affärsenhetschef på Hedengren Sverige AB.

Med Neptolux kan man säkerställa att evakueringsbelysningen fungerar. En batteriuppbackad centralenhet övervakar och testar kontinuerligt hela systemet inklusive armaturerna som den också matar driftspänning till.

Den automatiska testningen övervakar status på nödbelysnings- och hänvisningsarmaturernas LED-lampor och ackumulatorer, informerar omedelbart om att till exempel en armatur saknas eller är frånkopplad, och lämnar ett förlängningslarm till fastighetsautomationen eller till något annat utvalt system. Information om åtgärder lagras i centralens minne och fel-/larminformation visas på manöverpanelens skärm enligt standarden EN 62034.

– Den automatiska övervakningen och testen av systemets funktioner är viktigt då skolor är ålagda enligt lag att utföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och där ingår förstås att nödbelysning alltid ska vara fungerande, vilket man med Neptolux uppnår, menar Roberto Nyholm vidare.

Släcker ner och dimrar

En annan fördel med systemet, som ger stora energibesparingar är att det automatiskt kan släcka ner alla skyltar när larmet är tillslaget.

– Ja, varför ska skyltarna lysa om ingen finns i lokalerna? Man kan också dimra utrymningsskyltarna för att belysningen inte ska vara störande i miljön, exempelvis i samband med en föreställning i aulan. Den här funktionen används också av andra verksamheter, så som biografer och teatrar.

Grön lösning

Att Neptolux är en så grön och kostnadseffektiv lösning beror på flera saker, men en bärande faktor är att ingående hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna har en energiförbrukning som uppges vara 90 procent lägre än sedvanliga LED-system med central ackumulator. Inklusive effektförluster förbrukar en Neptolux hänvisningsarmatur cirka 0,2 watt, enligt Hedengren Security. I svenska regelverk har man fastställt att hänvisningsarmaturer ska vara i funktion kontinuerligt, och därför blir de ackumulerade driftstimmarna cirka 8 760 per år, vilket innebär att det finns mycket att spara på låg armaturspecifik effekt, dels ifråga om energiförbrukning, men också för att öka elektronikens och ljuskällans livslängd.

Bäst i klassen. Hedengren Security har gjort en benchmarking vad gäller nödbelysningssystems där Neptolux ställs mot de två konkurrerande system (X och Y) som ligger närmast i energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Jämförelsen baseras på skyltning 20 meter med 150 armaturer. Efter ett år i drift är utfallet följande:

Fabrikat Energiförbrukning Koldioxidutsläpp
Tillverkare Y 5 519 kWh/år 1 104 kg/år
Tillverkare X 3 942 kWh/år 788 kg/år
Neptolux 315 kWh/år 63 kg/år

En kWh motsvarar cirka 1 krona i kostnad, vilket betyder att Neptolux årligen ger 3 627 kronor i energibesparingar i jämförelse med det näst bästa systemet och att koldioxidutsläppen från det nästa bästa alternativet är 12 gånger högre.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng