2020-03-17

Säkrare skola - Del 7 av 7

"Det gäller att både kunna stänga och öppna skolan"

Många skolor vill bli nyckelfria och använda digitala lösningar eller mobilen istället för mekaniska nycklar, säger Tore Brænna på Dormakaba.

Många skolor vill bli nyckelfria och använda digitala lösningar eller mobilen istället för mekaniska nycklar, säger Tore Brænna på Dormakaba.

Skolor och universitet efterfrågar passerkontroll allt mer och vill kunna integrera den mot administrativa system och uthyrning av lokaler, menar Tore Brænna på Dormakaba.

– Många skolor vill bli nyckelfria och använda digitala lösningar eller mobilen istället för mekaniska nycklar, säger han.

Dormakaba erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för skolsäkerhet och allt som har med passage att göra: från mekaniska lås till dörrautomatik, fysiska grindar och elektroniska, digitala passersystem.

– Vi jobbar med olika koncept beroende på var i världen det är. Vi kan begränsa tillträdet till en skola med lösningar för perimetersäkerhet då det sker mycket hot mot skolor, men samtidigt måste vi kunna upprätthålla utrymningskraven, säger Tore Brænna, Head of Business Development EAD för Skandinavien och Baltikum på Dormakaba.

Skolor består ofta av flera olika byggnader och miljöer. Allt från access till parkering, skolgård, ingångar, trappor och korridorer till klassrum, lärarrum, personalens kontor, bibliotek, toaletter och öppna mötesplatser måste regleras. Dessutom ska det finnas utrymningsvägar och nödutgångar som är uppmärkta.

Access på kvällstid

Med hjälp av passerkontroll menar Tore Brænna att skolmiljöer kan hållas relativt öppna.

– Med elektronisk passerkontroll är man säker på att rätt personer är där de ska vara och inte ska vara. Detsamma gäller tillträde till klassrum, föreläsningssalar och bibliotek, säger han.

En tydlig trend bland skolor och universitet är enligt Tore Brænna att de på ett enkelt och flexibelt sätt vill kunna ge tillträde för personer som hyr lokalerna på kvällarna efter skoltid. Det kan vara ett föräldramöte, musikundervisning eller ett idrottslag som hyr en gymnastiksal för träning och ska kunna komma in och ut utan att behöva använda mekaniska nycklar. Dormakaba har system som enkelt kan administrera en sådan uthyrning.

Möjlighet till "lockdown"

Tore Brænna, Head of Business Development EAD för Skandinavien och Baltikum på Dormakaba.
Tore Brænna, Head of Business Development EAD för Skandinavien och Baltikum på Dormakaba.

En annan sak som han ser ökat behov av är att kunna boka in sig på föreläsningar. Till exempel om en professor ska gästföreläsa, då ska studenter kunna boka in sig via en webbsida och ges automatiskt tillträde.

– Vår tanke är att kunna styra flödet av människor i byggnaderna, det gäller både passersystem men också dörrautomatiken, automatiska "sliding doors" eller olika former av fysisk vägledning, säger Tore Brænna. Han berättar också att det är ganska vanligt i Norge att ungdomsgäng kommer till skolgårdar för att leta upp och misshandla en elev.

– Då vill man kunna stänga ner skolan. Om det å andra sidan sker ett bombhot, då måste man kunna evakuera och ha en dörrautomatik så dörrarna automatiskt låses upp och öppnas så eleverna kan utrymma.

Mer molnlösningar

Han hoppas att fler skolor och universitet går över till molnlösningar. Eftersom många efterfrågar att kunna använda mobiler till passersystemet blir det också logiskt med molnlösningar. Dessutom har många skolor begränsade IT-kunskaper och i regel ingen egen stor IT-avdelning,

– Traditionellt har skolorna haft sin egen dator där de hanterat detta, men vi ser att speciellt mindre skolor nu önskar att hellre kunna hyra än att äga sina lösningar. Fler och fler vill också kunna använda sin smartphone för att öppna dörrar. Särskilt högskolor och universitet vill kunna integrera passersystemlösningen med administrativa system och uthyrning av lokaler och därför blir integration med olika tredjepartsystem mer och mer viktigt även för skolor, menar Tore Brænna. Detta märks inte minst i samband med terminsstarterna då tusentals elever och studenter ska få id-kort och läggas in i olika system och det gäller att ha rutiner för import av data och att det sker automatiskt i största möjliga utsträckning.

Intelligenta byggnader

Passersystem kan utnyttjas för andra saker än bara säkerhet – till exempel för att minska energiförbrukningen genom att inte ha tänt i rum där det inte befinner sig någon. Tore Brænna menar att intresset kring intelligenta byggnader ökar.

– Att tända ljuset och slå på värme när någon kommer in som första person i en byggnad är enkelt men det är inte lika lätt att vara säker på att den sista personen har lämnat lokalen. Till det används ofta en funktion som kallas "köpa tid". Våra system har en mängd funktioner som gör att vi kan kommunicera med byggautomation för att reglera klimat och ljus. Det här kommer mer och mer och vi är beredda på att leverera, säger han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng