2018-11-12

GDPR-anpassade kamerabevakningsdekaler

GDPR-anpassade dekaler för kamerabevakningsskyltar, från Seriline.

Från och med att GDPR trädde i kraft den 25 maj  2018 råder skyldighet att ange vem som har tillgång till kamerabild­erna i samband med kamerabevakning. Nu lanserar Seriline möjlighet att erhålla GDPR-anpassade kamerabevakningsdekaler på ett enkelt sätt.

I Serilines onlineportal Serix Online beställer man enkelt dekaler med sin helt egna information på.

Med GDPR följer högre krav på att informera om bakgrunden till kamerabevakning.Informationen på dekalerna ska innefatta:

· vilka  är det som kamerabevakar, det vill säga företaget/organisationens namn

· syftet med kamerabevakningen

· om kamerabevakningen sker med eller utan ljudupptagning.

· kontaktuppgifter på den eller de som är ansvariga för kamerabevakningen. 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng