2013-07-29

Försvarsministern svarar på kritiken från Säkerhetsbranchen

Karin Engström (M) (Foto: Regeringskansliet)

Karin Engström (M) (Foto: Regeringskansliet)

Nu svarar försvarsministern på kritiken från säkerhetsföretagens intresseorganisation Säkerhetsbranchen. ”Ett system där en central funktion tar över ledningen av den operativa verksamheten kan leda till att viktiga aktörer avvaktar med att agera och därmed riskerar krisen att förvärras.” skriver hon i DN (27/7) angående förslaget på en myndighet som tar befäl i krissituationer.
Den 25/7 på DN Debatt skrev Björn Eriksson, ordförande för intresseorganisationen Säkerhetsbranschen, och Johan Färm, vd BRM Europé AB, att "regeringen bör sätta upp ett stabs- och ledningsorgan som snabbt kan ingripa och ta befälet" exempelvis när en kris "berör flera länsstyrelser eller är av särskilt samhällsfarlig karaktär".

Nu har försvarsministern Karin Engström (M) svarat på kritiken. "Till skillnad från länder med en särskild krisledande myndighet, råder ansvarsprincipen i Sveriges krishanteringssystem" skriver hon i artikeln. Vidare påstår hon att det "råder politisk enighet bland de åtta partierna i Försvarsberedningen om att ansvarsprincipen ska fortsatt utgöra grunden för Sveriges krisberedskap".

Engström hävdar att "ett system där en central funktion tar över ledningen av den operativa verksamheten kan leda till att viktiga aktörer avvaktar med att agera och därmed riskerar krisen att förvärras".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng