2017-07-11

Flera stölder av avancerad sjukvårdsutrustning

Polisen utreder om den senaste tidens grova stölder av värdefull medicinteknisk utrustning, vid flera olika sjukhus, kan ha ett samband.

Under de senaste veckorna har ett antal sjukhus blivit utsatta för grova stölder av medicinsk utrustning, företrädelsevis endoskopiutrustning.

Stölder har skett bland annat på Karlskoga lasarett, Linköpings universitetssjukhus samt Karolinska sjukhuset i Solna. Nationella operativa avdelningen, Noa, undersöker för närvarande om dessa stölder har ett samband.

Polisen uppmanar sjukhus och andra vårdinrättningar med medicinteknisk utrustning att vara uppmärksamma på detta och vidta förebyggande åtgärder.

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng