2017-10-30

Endast en av tre företagare trygga med polisnärvaron

Brott mot småföretagare är ett problem som skapar både otrygghet och oro över hela Sverige, samtidigt som ekonomin och service blir lidande. Både tid och resurser upplevs som bortkastade av småföretag när polisanmälningar oftast inte leder någonstans. Det visar en ny undersökning från Företagarna där vi tillfrågat småföretagare om brott begångna mot deras företag.

– Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer. Samtidigt drabbas tillväxten, leverantörer och många som är beroende av lokal service om en butik eller verksamhet tvingas stänga ner temporärt, eller i värsta fall permanent, säger Philip Thunborg, analytiker och ansvarig för brottsfrågor, Företagarna.

Bland de mest utsatta branscherna är företag inom byggindustrin, tillverkning- och utvinningsindustri, samt servicebranschen med hotell, restauranger, transport och handeln. Fyra av tio företag som utsatts för brott de senaste fem åren har valt att inte göra en polisanmälan. Anledningen till detta är företagens låga tilltro till polisens förmåga att reda ut brottet. Det är helt enkelt inte värt att lägga tid och resurser på att anmäla.

– Att företagare inte anmäler brotten som de utsätts för är djupt oroväckande. Som statistiken visar är det ingen större geografisk skillnad på utsattheten, men med ett samhälle där ansvaret för att freda sig mot brott alltmer läggs på enskilda företagare kommer vi se stora skillnader. De som har råd att investera i dyr övervakningsteknik eller ordningsvakter och de som inte har det, fortsätter Philip Thunborg.

I Företagarnas Myndighetsranking 2017 fick polisen sänkt betyg i hur företagare upplever service och bemötande från myndigheten, men får trots det ett relativt högt betyg vad gäller sett till de andra myndigheterna som ingår i undersökningen.

– En stor del av de tillfrågade ger uttryck för hopplöshet över att inget blir gjort när de väl anmäler ett brott. I de fall de är nöjda med polisens bemötande, så upplevs en ändå stor frustration över polisens snabbhet eller förmåga att uppklara brott när de väl inträffat. Från Företagarna vill vi se att brott mot företag prioriteras upp. Alla har rätt till trygghet, och vi kan inte acceptera ett försämrat företagsklimat på grund av brott, avslutar Philip Thunborg.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng