2020-09-10

Dormakaba avyttrar projektverksamhet i Norge

Dormakaba Norge AS har sålt projektverksamheten i Norge till Låssenteret AS. Med denna transaktion ska Dormakaba stärka och vidareutvecklar sitt redan befintliga samarbete med det väletablerade norska företaget.

Från Dormakaba framhålls nya tillväxt- och utvecklingsmöjligheter.

– För oss kommer detta steg innebära att vår norska verksamhet får ett tydligare fokus på försäljning genom våra partnerkanaler, likt den globala strategin inom dormakaba. Vidare optimeras

drifteffektiviteten som gör det möjligt för oss att fokusera ännu mer på distributions- och partnerverksamheten och tydliggöra vår marknadsposition i Norge när vi inte konkurrerar med våra

kunder, säger Kenth Granljung, Senior Vice President Scandinavia & Baltics Dormakaba.

Dormakaba i Norge kommer att fortsätta arbeta med projekt mot exempelvis flygplatser, högsäkerhetsobjekt och vårdinstitutioner och behåller även serviceavtalen på dessa marknader.

– Det känns bra att överlämna den här delen av verksamheten till en stabil partner som Låssenteret, med en tydlig ambition att utnyttja fortsätta att arbeta med den kompetens som vår personal besitter och de goda relationer våra anställda har byggt med projektkunderna, avslutar Kenth.

Övertagandet verkställdes formellt den 1 september 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng