2018-02-01

DI kritisk till att lokaliseringsuppgifter lagras för brottsbekämpning

Datainspektionen anser att lagförslaget för datalagring innebär en generell lagringsskyldighet som inte är i linje med EU-domstolens resonemang i den så kallade Tele 2-domen.

En utredning har lämnat förslag på hur tele- och internetoperatörer ska lagra lokaliserings-, trafik- och abonnemangsuppgifter som sedan ska kunna användas vid brottsbekämpning. Datainspektionen yttrar sig nu över lagförslaget "Datalagring – brottsbekämpning och integritet".

Datainspektionen framhåller i sitt yttrande att utredningen gjort tydliga proportionalitets- och behovsbedömningar och har förståelse för vikten av lagring av den här typen av uppgifter för utredning av grova brott.

– Men vi anser att lagförslaget innebär en generell lagringsskyldighet som är i strid med EU-domstolens resonemang kring datalagring, som domstolen fört fram i den så kallade Tele 2-domen. Därför måste vi avstyrka förslaget i dess nuvarande utformning, säger Vilhelm Andersson, enhetschef på Datainspektionen.

Datainspektionen vill se en närmare analys av hur en riktad lagring av trafikdata skulle kunna utformas. Riktad lagring skulle exempelvis kunna innebära att enbart trafikdata inom en viss geografisk plats lagras.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng