2015-12-24

DI: Kameraövervakningen hos Försäkringskassan är olaglig

Försäkringskassans handläggare ska inte behöva filmas med webbkamera i sina kundkontakter på det sätt som sker idag, konstaterar Datainspektionen.
Datainspektionen har tagit emot ett klagomål från en anställd på Försäkringskassan efter att Försäkringskassan bestämt att handläggarna ska arbeta framför en webbkamera i sina kundkontakter. En person som kontaktar Försäkringskassan ska kunna välja att starta ett videosamtal med handläggaren i kundtjänsten via en webbkamera.

Datainspektionens granskning visar att även om Försäkringskassans användning av webbkameror skiljer sig från kameraövervakning i traditionell mening, så omfattas den av reglerna i kameraövervakningslagen.

– Kameraövervakningslagen är inte anpassad efter den situation som gäller i ärendet, där kamerorna används som en slags kommunikationsservice och där Försäkringskassan inte har något övervakningsintresse i egentlig mening, säger Datainspektionens jurist Katarina Högquist.

Det är inte frivilligt för handläggarna vid kundtjänsten att använda sig av webbkamera, vilket innebär att en handläggare kan komma att arbeta framför en webbkamera under en väsentlig del av sin arbetsdag. "Genom karaktären av de beslut som Försäkringskassan fattar kan arbetet som handläggare vid kundtjänsten innebära en viss utsatthet", skriver Datainspektionen i sitt beslut.

– även om Försäkringskassan inte spelar in bilder och inte har ett intresse av att övervaka de anställda, kan kunden lätt spela in och sprida bilder vidare vilket ökar risken för integritetskränkningar.

Datainspektionen förelägger därför Försäkringskassan att upphöra med att använda webbkameror på det sätt som görs idag. Ett alternativ är att kassan gör det frivilligt att arbeta framför en webbkamera.

– I så fall är det viktigt den anställde upplever att han eller hon har ett fritt val och att det finns ett reellt alternativ till att arbeta framför webbkamera, förklarar Katarina Högquist.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng