2015-12-22

Datainspektionen kritiserar butikers kameraövervakning

Granskningen gällde en butik vardera för detaljhandelskedjorna Lindex, MQ, Elgiganten och Hemköp.

Granskningen gällde en butik vardera för detaljhandelskedjorna Lindex, MQ, Elgiganten och Hemköp.

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i butiker som tillhör olika detaljhandelskedjor. Nu riktar myndigheten kritik mot butikernas kameraövervakning av lager, personalingångar och lastkajer.
Datainspektionen har granskat kameraövervakningen hos fyra butiker inom detaljhandeln. Myndigheten har specifikt granskat säkerhetskameror som är riktade mot platser som lager, lastkajer och liknande, alltså områden där kunder inte befinner sig.

– Det här är den första granskningen av kameraövervakning på arbetsplatser sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft, säger Katarina Högquist som lett granskningen.

Datainspektionen riktar kritik mot samtliga fyra butiker för hur de kameraövervakar lagerutrymmen, personalingångar och lastkajer och förelägger butikerna att se till att sådana utrymmen enbart övervakas under tider då personal inte ska befinna sig i utrymmena. I ett fall tillåts dock en begränsad övervakning av lastkaj under arbetstid, under förutsättning att bildmaterialet inte spelas in.

– Butikerna har inte kunnat visa att behovet av övervakningen väger tyngre än personalens intresse av att inte bli övervakad, säger Katarina Högquist.

Tre av butikerna har säkerhetskameror i kassarum och säkerhetsrum där särskilt stödbegärlig egendom förvaras. I de två butiker där tillträdet till den typen av rum har begränsats och anställda endast uppehåller sig kortare stunder för att utföra specifika arbetsuppgifter, tillåts övervakning med inspelning trots att butikerna inte har kunnat visa att platserna varit utsatta för brott.

Butikerna kritiseras även för att de inte tillräckligt tydligt informerar om den kameraövervakning som sker.

– Det är mycket viktigt att de som kan komma att kameraövervakas också får tydlig information om det, säger Katarina Högquist.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng