2013-02-28

Brittiskt storbolag inom larmkommunikation till Sverige

Christian Eriksson, landschef för CSL Connect

Christian Eriksson, landschef för CSL Connect

CSL Communications-koncernen, en brittisk investmentgrupp inom M2M, har etablerat sig i Sverige. Via dotterbolaget CSL Connect AB, ska marknaden tillhandahållas tjänster baserade på IP-larmkommunikation. Christian Eriksson, med en lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och M2M-sektorn, är utsedd till landschef.

CSL-koncernen består av CSL DualCom Ltd, CSL Communications Ltd och CSL Connect AB.

– Vårt steg in i säkerhetsbranschen började 1996 då CSL DualCom tog det banbrytande steget att gå från fast till trådlös teknik på den brittiska säkerhetsmarknaden. Det betydde att vi utmanade ett monopol inom larmkommunikationsområdet för att utvecklas till att bli marknadsledande inom området, säger Christian Eriksson.

– CSL har sedan utökat sina tjänster till sjukvården via CSL Communications, där vi erbjuder lyckade end-to-end-anslutningar för alla distansvårdsprogram.

CSL Connect fokuserar på DualComs utbud av produkter och M2M-tjänster på den nordiska marknaden.

– Ungefär som i Storbritaninen har den nordiska marknaden traditionellt gynnat den trådbundna tekniken men nyligen påbörjat resan emot en trådlös värld. Det är spännande, säger Christian Eriksson som betonar att CSL Connect ansluter sig till en redan konkurransutsatt marknad där Sverige ensamt skryter om över 1,1 miljnoner larmsystem.

– Endast sju procent av dessa system är övervakade larm, så potentialen för tillväxt inom detta marknadssegment är enorm, menar han vidare.

Enligt Christian Eriksson har CSL ett unikt erbjudande, baserat på en kombination av beprövad teknik och ett kunddrivet tillvägagångssätt.

– Vi levererar flexibel larmkommunikation med en kombination av både trådbundna och trådlösa tekniker och CSL använder sig av WorldSIM – ett multi-nätverks-sim som kan komma åt alla mobilnät på ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt, säger Christian Eriksson som också framhåller att CSL är den enda signaleringstjänsteleverantören som använder sig av ett specialbyggt Network Operation Center (NOC) för att stödja Dualcom Gemini, motorn i nätverket som driver Dualcoms signalering.

– Vårt NOC är bemannat av ett dedikerat nätverksteam för att tillhandahålla realtidsinformation om nätverken vilket resulterar i tidig återkoppling kring händelser till kunderna samt en unik interaktiv webbportal kallad Gemini Insight. Detta ger kunderna analytisk data till en detaljerad nivå som inte överträffas av någon annan kommunikationsleverantör, hävdar Christian Eriksson avslutningsvis.




Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng