2020-09-22

Assa Abloy säkrar Norrlandsklinikens nya infektionsmottagning

Anders Gillblad, läkare och grundare av Norrlandskliniken.

Anders Gillblad, läkare och grundare av Norrlandskliniken.

I syfte att särskilja flödet mellan potentiellt infekterade patienter, av exempelvis corona, från övriga patienter öppnade Norrlandskliniken i Umeå nyligen en infektionsmottagning med elva stycken mottagningsrum i separata lokaler.

Patienternas in- och utpassering sköts av dörrautomatik och beröringsfria öppna-knappar från Assa Abloy.

– Vi vill genom denna mottagning separera patientflöden så att vi minskar risken att sprida smitta på vår ordinarie mottagning, samt att försöka hjälpa till och avlasta akutsjukvården i bedömningar av patienter som upplever sig svårt sjuka i infektioner under denna period. Vår roll är att försöka sortera vilka av dessa som kan vara fortsatt hemma, alternativt som har andra infektioner vi kan behandla, eller är så sjuka att vi måste slussa dem vidare till sjukhusvård, säger Anders Gillblad, läkare och grundare av Norrlandskliniken.

Klinikens ordinarie verksamhet består bland annat av vårdcentral, röntgen, gynekologi och ortopedi. Det är också dessa man vill skydda extra under den pågående coronapandemin – vilket varit betydligt svårare innan den nya separata infektionsmottagningen uppfördes.

För att minska smittspridningen används dörrautomatik och de beröringsfria öppna-knapparna Assa Abloy Touchless som installerats på in- och utsidan av entrén. Det innebär att patienterna endast behöver föra sin hand över ytan på öppna-knappen för att öppna dörren – utan att fysiskt vidröra den.

– Nu elimineras alltså ett väldigt stort riskmoment när det kommer till smittspridning eftersom patienten inte behöver röra någonting över huvud taget för att komma in i byggnaden, säger Henrik Paulsson, marknadschef för Assa Abloy Entrance Systems Sverige.

– Vi har verkligen försökt titta på alla delar i kedjan för att minimera smittillfällena. Just in- och utpassering är en viktig och kritisk del kedjan och vi känner oss väldigt trygga och nöjda med den lösning med automatiska dörrar och beröringsfria öppna-knappar som vi nu har, säger Anders Gillblad.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng