2020-11-24

Addsecure förvärvar tyskt videoövervakningföretag

Addsecures europeiska fotavtryck öppnar nya möjligheter för Video Guards produktsortiment, säger Jörn Windler, vd för International Security Group.

Addsecure går in på marknaden för videoövervakninggenom att förvärva  International Security Group GmbH, med huvudkontor  Hesel i Niedersachsen, Tyskland och dotterbolag i Köpenhamn. För Addsecure är etableringen på videoövervakningsmarknaden ett led i företagets ambitiösa tillväxtstrategi.

International Security Group GmbH, erbjuder en bred portfölj av mobila videoövervakningslösningar som marknadsförs som Video Guard till kunder inom branscher som bygg, logistik och infrastruktur.

Med förvärvet går Addsecure in på den attraktiva marknaden för videoövervakning, en tillväxtmarknad med stor potential. Marknaden för mobil videoövervakning i Tyskland, ISG:s hemmamarknad, förväntas växa med över 30 procent årligen, med liknande tillväxtnivåer möjliga i andra europeiska geografiska områden eftersom marknaden är relativt ny.

Det gemensamma uppdraget blir att öka säkerheten och tryggheten inom branscher som konstruktion, allmännyttiga företag, transporter med mera, med målet att bli en ledande europeisk leverantör av videoövervakning som tjänst.

– Förvärvet av ISG ökar Addsecures räckvidd för IoT-lösningar med fokus på och säker kritisk kommunikation och data, samt förstärker vårt erbjudande genom att vi lägger till avancerad videoövervakning. Att gå in på denna växande marknad är ett logiskt nästa steg för att stödja vår ambitiösa tillväxtstrategi, och passar perfekt in i vårt nuvarande erbjudande av smarta lösningar och vår omfattande kunskap om säkerhet och trygghet, säger Stefan Albertsson, vd för Addsecure.

– Vi är glada över att få ingå i Addsecure, som har en expansiv tillväxtstrategi och ett europeiskt fotavtryck som kommer att öppna nya möjligheter för Video Guards produktsortiment, säger Jörn Windler, vd för International Security Group.

Jörn Windler förblir verkställande direktör för verksamheten efter förvärvet och kommer att vara avgörande för att integrera videoövervakningserbjudandet i Addsecure.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng