2021-01-01

ID- och passerkontroll – Del 3 av 7

RCO-projekt ska locka kvinnor till säkerhetsbranschen

Tarja Hillbom Välilä har varit kvalitet- och miljöansvarig på RCO sedan 2016 och har en bakgrund i medtech-branschen där fördelningen mellan män och kvinnor är betydligt mer jämställd än inom säkerhetsbranschen.

Tarja Hillbom Välilä har varit kvalitet- och miljöansvarig på RCO sedan 2016 och har en bakgrund i medtech-branschen där fördelningen mellan män och kvinnor är betydligt mer jämställd än inom säkerhetsbranschen.

Företagen skriker efter säkerhetstekniker. Bristen på kompetens är ett hot mot tillväxten och därför är kompetensförsörjning en av säkerhetsbranschens främsta utmaningar.

På RCO Security, tillverkare av larm och passersystem, identifierades bristen på mångfald som en bidragande faktor till bristen på tekniker i Sverige, vilket ledde till att företaget startade projektet Girl pwer redan 2018.

En av säkerhetsbranschens största utmaningar är kompetensförsörjning, inte minst inom tekniksektorn. Därför har flera företag tagit initiativ till samarbete med skolor och andra utbildningsföretag, såväl säkerhetsföretag som branschorganisationer.

RCO Security, en marknadsledare inom passerkontroll i Sverige, är ett gott exempel. Här har ambitionen varit att trygga kompetensförsörjning kombinerat med mångfaldssäkring. För om fler kvinnor kan lockas till säkerhetsbranschens teknikeryrken så ökar möjligheterna till att uppnå en kompetensförsörjning som täcker branschens personalbehov.

Bjöd in elever

Tarja Hillbom Välilä.
Tarja Hillbom Välilä, kvalitet- och miljöansvarig på RCO.

Tarja Hillbom Välilä har varit kvalitet- och miljöansvarig på RCO sedan 2016 och har en bakgrund i medtech-branschen där fördelningen mellan män och kvinnor är betydligt mer jämställd än inom säkerhetsbranschen.

– På RCO är vi någonstans mellan 15–20 procent kvinnor. Vi diskuterade varför det är så få inom säkerhetsbranschen och varför så få tjejer söker sig till el- och energiprogrammen på gymnasiet. Så jag tog kontakt med biträdande rektorn på Järfälla gymnasium, säger Tarja Hillbom Välilä.

Tajmingen var perfekt: el- och energiprogrammet hade precis börjat fundera på att införa larm och passersystem som praktiska kurser, tidigare fanns bara teoretiska kurser och även skolan hade börjat fundera på hur man ska kunna locka fler tjejer till programmet.

– Under höstterminen 2018 började vi vårt samarbete, vi hjälpte till att starta upp deras praktiska utbildning inom larm och passer och tillsammans informerade vi om programmet vid öppna hus och liknande event inför gymnasievalet.

Vi bjöd även in alla tjejer som gick el- och energiprogrammet till RCO för en rundvandring hos oss och berättade om vår bransch. Då fick vi även möjligheten att intervjua dem om hur de resonerade och tänkte när de gjorde sitt gymnasieval, säger Tarja Hillbom Välilä.

Hon insåg dock snabbt att det gäller att fånga upp tjejer redan på högstadiet – för när de väl har börjat gymnasiet har de gjort sitt programval. Av dem som söker till el- och energiprogrammet på gymnasiet i Stockholms län är andelen tjejer mindre än fyra procent.

Bygger egna kodlås

Genom en grupp inom Järfälla kommun kallad Näringsliv och skola kom Tarja Hillbom Välilä i kontakt med Komtek som är ett kommunalt styrt teknikcentrum som finns runtom i landet. Tillsammans med Komtek började RCO i vintras ta fram tekniklektioner för årskurs 7.

– Vi har tillsammans tagit fram undervisningsunderlag, nu under hösten har elever på Tallbohovskolan Jakobsberg börjat bygga sina egna kodlås och kommer att lära sig programmera dem. Som avslutning ska de få tänka fritt, hur vill de att framtidens larm och passage ska se ut? Det ska bli väldigt intressant att se vad de redovisar.


RCO är väldigt nöjda med samarbetet med Komtek och vill på sikt sprida konceptet till fler kommuner och komma ut till fler skolor. RCO sitter även med i Järfälla gymnasiums programråd tillsammans med andra företag och representanter för Järfälla kommun och träffas varje termin för att diskutera hur arbetsmarknaden ser ut.

– Där sitter även fackliga representanter från Elektrikerförbundet och Elqvinnorna som är ett nätverk för kvinnliga elektriker.

Inom projektet Girl powr har RCO också inlett ett samarbete med Lernia som likt Järfälla gymnasium startat upp larm och passerutbildning.

Lång väg kvar

Tarja Hillbom Välilä gissar att många förutfattade meningar om elektriker lever kvar.

– Det handlar inte bara om att gå runt på byggen, dra långa vp-rör och jobba med starkström. Det kan vara att sitta vid datorn, koppla upp system och driftsätta. Vi vill visa att det finns en bredd i säkerhetsbranschen. Går du el- och energiprogrammet behöver du inte bara arbeta med el på byggen och liknande, du kan arbeta med passersystem, bli driftchef, eller säkerhetsansvarig, säger hon.

Främsta utmaningen med att få tjejer att söka sig till el-tekniska utbildningar och senare kunna rekrytera dem tycker Tarja Hillbom Välilä är att tjejer behöver mer stöd och hjälp från studievägledare och att synliggöra vilka möjligheter som finns.

– Sedan jag började på RCO har andelen kvinnor ökat med cirka fem procentenheter på vårt företag. Vi vill starta diskussioner och vill jättegärna se att fler företag börjar prata om det här. Det vi märkt är att när vi haft med kvinnor och tjejer på öppet hus och liknande event är det lättare för andra tjejer att våga sig fram. Jag tror att det är väldigt viktigt med kvinnliga förebilder för att locka fler kvinnor till branschen. Mångfald och jämställdhet vinner alla på, avslutar Tarja Hillbom Välilä.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng