2021-01-03

ID- och passerkontroll – Del 5 av 7

Fastighetsägare ska kunna tjäna pengar på passersystemet

Vourity molnbaserat passersystem

Covid-19 påskyndar utvecklingen mot flexibla och tillfälliga passersystem, menar Hans Nottehed, CTO på Vourity.

– Om du installerar ett traditionellt passersystem kanske det sitter där i tio år. På sin höjd kommer det en servicetekniker och uppgraderar en gång om året men i verkligheten uppkommer det säkerhetshot dagligen, säger han.

Vourity är ett startup-bolag som nyligen lanserade ett nytt molnbaserat passersystem som är helt mjukvarustyrt och där kunderna aktiverar och endast betalar för de funktioner (moduler) som de behöver för tillfället.

– Det gör det möjligt för fastighetsägarna att förändra hur de använder sin fastighet – de kan börja ta betalt. Vissa går kanske från att ha butiksutrymmen eller industrilokaler till att köra ”co-working”-utrymmen. Då ska de kunna ta betalt för mötesrum och elbilsladdning, säger Hans Nottehed.

Flexibilitet avgörande

Pandemin har gjort att vissa fastighetsägares förutsättningar förändrats på ett par månader: butiker försvinner och företag slås ut. Och då måste fastighetsägaren fråga sig vad den ska göra med sin fastighet, menar Hans Nottehed.

– Du sitter där med ett jättebra passersystem men tjänar inga pengar. Att sitta fast i stora investeringar kan vara tufft. Då måste du hitta sätt att snabbt ställa om och det har inte funnits tidigare.

Han påpekar också att det kan ske fler världsomdanande händelser framöver som gör att fastighetsägarna återigen måste förändra hur fastigheten ska användas.

– Och då behöver de inte nyinstallera ett system utan kan ändra det dynamiskt. Det handlar om flexibilitet, fastighetsägaren kan anpassa sig utifrån hur världen förändras.

Inte som en Tesla

Covid-19 påskyndar utvecklingen mot flexibla och tillfälliga passersystem, menar Hans Nottehed, CTO på Vourity.
Covid-19 påskyndar utvecklingen mot flexibla och tillfälliga passersystem, menar Hans Nottehed, CTO på Vourity.

Hans Nottehed har en bakgrund inom molntjänster, IoT och elbilsladdning och medgrundaren Peter Hirtl har arbetat med betaltjänster inom industri, restaurang och handel.

– Det är kanske därför vi gör något som säkerhetsbranschen inte är så van vid. Vi kommer från ett annat håll och bestämde att vi skulle ta tag i problem som vi stött på under 25 års yrkesliv, säger Hans Nottehed.

Han drar en parallell mellan ett passersystem och en Tesla.

– En traditionell bil är de facto gammal direkt när den rullar ut från bilhandlaren jämfört med en Tesla som faktiskt blir bättre allt eftersom. Och det som irriterat mig och min kollega är att man installerar ett passersystem och sedan sitter det där i tio år och någon går och putsar displayen, mycket mer sker inte. Det är inte så världen ser ut, den förändras hela tiden. Vi tror inte på att sälja något och lämna kunden i sticket utan ett abonnemang där man får funktionen över tid, säger han.

Hans Nottehed tror att passersystem står inför stora förändringar och de som sitter och håller fast i det gamla kan få en tuff resa. Och det gäller inte bara passersystem utan är en generell trend i samhället att fler saker blir mer projektbaserade och temporära med korta kontrakt.

– ”Co-working” är bra exempel på det när du använder ett kontor en vecka, en dag eller en timme och det är samma sak med ett gym – du vill inte signa upp dig på långa kontrakt utan ha flexibiliteten att kunna ändra väldigt snabbt.

Blir en ledningsfråga

Hans Nottehed återkommer till hur viktigt det är för fastighetsägare att tjäna eller spara pengar.

– Med vår lösning kan de ta betalt för gym, offentliga toaletter, campingar och så vidare, det har inte funnits några riktigt bra lösningar för det tidigare. Det har varit svårt och komplicerat att göra, säger han.

Han menar att vissa fastighetsägare inte varit medvetna om att det går att öka intäkterna genom passersystemet.

– När vi träffar dem och de inser att de kan få en ny intäktskälla går det ganska snabbt från teknikfokus till att bli en fråga för ledningsgruppen. Det finns ett enormt intresse för hur det går att få sin fastighet att bli till en marknadsplats. Traditionellt har passersystem bara varit en kostnad.

En mjukvarumodul

För Vourity är passersystemet bara en mjukvarumodul. Bolaget har en standardiserad hårdvara som laddar ner mjukvarumoduler utifrån vilka behov kunden har. Passersystemet är en funktion eller modul som kunden kan ha eller ta bort.

– Vi kommer från en bransch där integration är en hygienfaktor. Allting är IP-baserat, integration är standardläget. Det går inte att vara en ensam spelare utan allt bygger på ekosystem i dag – man är en del av samhället, del av en fastighet och spelar du inte med alla andra sitter du där i din egen lilla bubbla, säger Hans Nottehed.

Vouritys passersystem hanterar både vanliga passerfunktioner (taggar och pinkoder) och olika typer av betaltjänster och är certifierat för betalning med vanliga kreditkort och hanterar mobila betalsätt som Apple Pay, Google Pay och Swish. Systemet kan integreras med redan befintliga passersystem eller fastighetssystem, facility management med mera.

– Egentligen allt där man vill ta betalt för annat, det kan vara parkeringsoperatörer, leveransboxar, laddsystem eller liknande. Det handlar om att göra fastigheten till en marknadsplats, avslutar Hans Nottehed.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng