2023-09-28

Skolsäkerhet – Del 4 av 4

Helhetslösningar med rätt teknik avgörande för säkerheten i skolor

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communication förespråkar helhetslösningar.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communication förespråkar helhetslösningar.

En viktig faktor vid utformning och implementering av ett skolsäkerhetssystem är att säkerställa en rimlig säkerhetsnivå för personal, elever och samhället i stort.

– Situationsmedvetenhet är av största vikt, och kan uppnås genom att rätt säkerhetsstrategier implementeras och rätt teknik integreras, säger Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis.

I händelse av en nödsituation ska inte bara säkerheten finnas på plats, den måste också vara tillgänglig för de som ska hantera den. Allt ska fungera som en helhet.

– Genom att integrera säkerhetssystem som kameror och passerkontroll, högtalare och andra IoT-enheter får man en helhetslösning som medför att säkerhetssystemets operatörers arbete med att vidta lämpliga åtgärder underlättas, konstaterar Jimmy Ek.

Helhetslösning med automatisering

De flesta skolor har begränsade säkerhetsresurser, men med hjälp av säkerhetssystemets ingående IoT-enheter, såsom nätverksbaserade kameror, passersystem och porttelefoner och IP-högtalare kan mycket av 24/7-övervakningen ske via automation. När något händer kan anslutna enheter skicka varningar och livevideofilmer till den centrala övervakningscentralen eller till säkerhetsansvarigas mobiler för uppföljning.

– Att välja en videohanteringsprogramvara som kan ta in information från de olika enheterna och ge användbara insikter före, under och efter händelsen kan drastiskt minska svarstiden, förhindra kostsamma skador och förbättra processer efter incidenten, vilket sparar både tid och pengar, kommenterar Jimmy Ek.

Smarta mörkerseende kameror

För att säkerställa situationsmedvetenheten är det viktigt att välja säkerhetskameror som klarar att leverera skarpa, användbara bilder i högupplöst fullfärgsvideo, även i miljöer med svagt ljus eller totalt mörker.

Jimmy Ek framhåller också betydelsen av att använda kameror med den senaste AI-tekniken för att slippa tillkalla väktarutryckningar för åtgärdsinsatser.

– Med ljud eller belysning kan inkräktare avskräckas från att göra intrång eller orsaka skadegörelse, samtidigt som bevakningspersonal eller polis meddelas och hålls informerade om incidenten, kommenterar han.

AI-analyserna är utformade för att möjliggöra proaktiv övervakning och ger tillgång till handlingsbara insikter för att snabbt verifiera upptäckta händelser för att göra inställningar för automatiska responsåtgärder.

Passersystem för tillträdeskontroll

Det är också viktigt med ett modernt passersystem som kan begränsa tillträdet till skolbyggnadernas lokaler och som kan erbjuda differentierad behörighet till personer vad gäller olika områden och under olika tider. Och de ska kunna programmeras enligt scheman som passar de specifika behoven på varje arbetsplats.

– När passersystemet integreras i videohanteringssystemet kan en helhetslösning skapas som möjliggör bättre hantering av accesser till byggnaderna från ett enhetligt gränssnitt. Används det i kombination med inbäddad analys på porttelefoner eller kameror som är installerade nära entréerna, kan skolpersonal uppmärksammas på misstänkta aktiviteter.

Delar händelseinformation

Genom att ha passerkontrollsystemet som en del av VMS-ssyemet kan händelseinformation delas mellan kamerasystemet, porttelefonin och passersystemet, vilket ger ännu större kontroll och användarvänlighet. Videofilmer kan taggas för uppföljning baserat på passerkontrollhändelser. Besöksregister kan enkelt videoverifieras tillsammans med inträdesloggen för att upptäcka eventuella avvikelser. Man kan verifiera, utlösa och övervaka låsning och få total kontroll enkelt, snabbt och effektivt. Det gör passerkontrollen smidigare samtidigt som det förenklar utredningar efter eventuella incidenter.

Nätverksljud avskräcker

Ljud är ett kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg för förbättrad säkerhet. Implementering av IP-högtalare i en grundskola eller gymnasieskola samt universitetsområden är den sista pusselbiten i bygget av en komplett helhetslösning. AI-analys i kameror ger informationen och ett sätt att trigga ett larm eller en varning, medan ljudkomponenten aktivt tillhandahåller möjligheter att avstyra ett möjligt angrepp.

– Med ett talat meddelande från en högtalare kan inkräktare eller bråkmakare bli varnade om att väktare och polis är på väg, vilket vanligen har en starkt avskräckande effekt. otroligt effektivt sätt att effektivt stoppa ett dåligt beteende på skolområdet och att minska kostnaderna i samband med säkerhetshändelser.

Underlättar kommunikation

Med ljudsystemet kan skolpersonal eller operatörer på larmcentralen också snabbt kommunicera direkt med elever och skolanställda och låta folk veta att hjälp är på väg i händelse av olyckor eller nödsituationer. Uppdateringar och instruktioner kan förmedlas för att säkerställa incidenter och att eventuella in- eller utrymningar hanteras på allra bästa sätt.

Blixtsirénen säkerhetsnytta

Förutom ljudenheter kan en nätverksblixtsiren varna både med visuell skyltning och ljudsignaler om en pågående incident, nödsituation eller helt enkelt neka personer och fordon tillträde till ett begränsat område. Tillsammans med kameror som kör analyser kan blixtsirénen vara en indikatorn på om tillträde beviljas eller nekas, exempelvis till en parkeringsplats. Blixtljussireninen kan också indikera att ett fordon kör för fort på skolans område.

Helhetslösningar ger bättre support

När alla system samverkar i en lättanvänd helhetslösning har skolans administratörer och andra intressenter inte bara verktygen för att göra lokaler och samhällen säkrare, utan också en centraliserad tillgänglighet till systemen.

– Genom att samla de olika säkerhetssystemen förmågor under en plattform, skapas en säkrare miljö och de som hanterar säkerhetssystemen kan agera snabbt före, under och efter en incident, säger Jimmy Ek avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng