2021-12-27

Videoövervakning – Del 7 av 7

Axis Neteye 200 fyller 25 år

Martin Grens resa till Japan och en medarbetares videokonferensprojekt var initiala komponenter som triggade Axis att utveckla världens första nätverkskamera.

Martin Grens resa till Japan och en medarbetares videokonferensprojekt var initiala komponenter som triggade Axis att utveckla världens första nätverkskamera.

Martin Gren, en av Axis grundare, kan med rätta kallas säkerhetsbranschens superentreprenör. När han presenterade världens första nätverkskamera så lades inte bara grunden till Axis exempellösa framgångar, utan också för hela den globala mångmiljardindustrin som nätverksbaserad videoövervakning utgör idag.

Detektor har träffat Martin Gren med anledning av att Axis Neteye 200 – världens första nätverkskamera – just fyllt 25 år.

En japan sådde fröet till världens första nätverkskamera och en ung ingenjör på Axis var starkt bidragande till dess tillkomst 1996. Låt oss ta det från början.

I början av nittiotalet var Martin Gren på kundresa i Japan för att marknadsföra Axis nätverksuppkopplade storage-produkter. Redan då var Axis vision att alla produkter som företaget arbetade med skulle kopplas till nätverket, vare sig det handlade om skrivare, skanner-servrar eller – för all del – storage-produkter.

– Kunden som jag träffade i Japan var helt ointresserad av mina nätverkskopplade storage-produkter, men hade ett lager av analoga kameror han inte kunde sälja och som han undrade om vi på Axis kunde ”nätverka”, berättar Martin Gren, som tyckte utmaningen i förslaget lät intressant.

Videokonferenslösning blev nätverkskamera

Vid samma tid fanns en ung ingenjör på Axis, Carl-Axel Alm, vanligen kallad Cacke. Han var något av en informell ledare för exjobben som bedrevs på Axis och höll på med att utveckla en nätverksbaserad videokonferenslösning, något som intresserade Martin Gren.

– När jag kom hem från Japan tittade jag på det fina arbete som åstadkommits, men sa till Cacke att det där med videokonferens över nätverk kommer inte att funka för Axis att sälja. Vi gör en nätverkskamera istället. Cacke tyckte det var en bra idé, som därmed fick lite fler exjobb att leda.

Detta resulterade så småningom i tillkomsten av nätverkskameran Axis Neteye 200, som presenterades den 17 september 1996. Så värst användbar för säkerhetsapplikationer var den inte med en bildöverföringsprestanda på en bild per sjuttonde sekund. På den tiden var inte internet allmängods heller, utan användes främst av nätverkstekniker och specialister. Marknaden var sålunda i det närmaste obefintlig.

Axis Neteye 200 – världens första nätverkskamera – har just fyllt 25 år
Axis Neteye 200 – världens första nätverkskamera – har just fyllt 25 år

Fel design

En annan sak var formgivningen, många många tyckte den liknade en fickplunta. Men det var inte det estetiska som var problemet.

– Designen var lite udda. Den var bra för att den väckte uppmärksamhet, men den var också mindre bra för den passade ju inga vanliga kamerahus. På den tiden var ju alla kameror ganska smala, medan vår var väldigt bred. Så vi fick köpa väldigt speciella kamerahus, något som vi tog lärdom av, minns Martin Gren.

Kontroversiell teknik

På den här tiden var också säkerhetsbranschen väldigt konservativ. Allt var analogt. När Martin Gren 1996 för första gången besökte Birmingham och säkerhetsmässan Ifsec, då en av världens ledande säkerhetsmässor, såg han två utfall för sin innovation.

– Antingen förblir branschen analog, eller så har vi något stort på gång, tänkte jag.

Skepsisen kring nätverksteknologins inträde på säkerhetsmarknaden drabbade även Detektor, som var först med att publicera en artikel om den nya kameran. Redaktionen idiotförklarades via fax från en arg läsare för påståendet att nätverkstekniken hade framtiden för sig.

Missförstådd produkt

1998 ställde Axis ut på Ifsec för första gången och fick verkligen erfara hur en produkt kan bli fullständigt missförstådd. Besökarna tog inte alls till sig innovationen utan trodde att Axis saluförde billiga webbkameror och att de helt enkelt befann sig på fel sorts mässa. Men så var det ju inte, däremot behövde produkten utvecklas för att kunna bli kommersiellt gångbar på säkerhetsmarknaden.

– Så snart vi började ställa ut på säkerhetsmässor insåg vi att den befintliga tekniken var föråldrad, eftersom den huvudsakligen var analog. Detsamma gällde affärsmodellen för videoövervakningssektorn, förklarar Martin.

Införde ny affärsmodell

På den tiden bestod affärsmodellen i att tillverkarnas representanter sålde produkterna direkt till såväl integratörer som slutanvändare. IT-bolaget Axis tillämpade sedan långt tillbaka en strikt tvåstegsmodell där produkterna enbart såldes till distributörer, som i sin tur levererade dem till integratörerna. Inga undantag gjordes. Den har företaget behållt genom åren.

– Eftersom det behövs ett ekosystem av programvara, servrar, växlar och routrar för användning av nätverkskameror, var den gamla affärsmodellen inte gångbar. En annan viktig faktor var att tvåstegsmodell var betydligt mer skalbar, kommenterar Martin Gren.

Unikt nätverkskamerachip

När försäljningen av nätverkskameran började ta fart tog Axis beslutet att investera i branschens första dedikerade chip för nätverkskameror, Arptec-1 (Axis Real Time Picture Encoding Chip). Om investeringen i chipet inte fått ett lyckat utfall hade Axis kunnat sänkas, så stor var satsningen, enligt Martin Gren.

– Men eftersom vi insåg de stora affärsmöjligheterna för chipet fortsatte vi utvecklingsarbetet i syfte att få företaget att expandera, säger Martin Gren som aldrig behövt ångra sig

Med Artpec möjliggjordes effektiv kamerabevakning och därmed lades grunden för 2000-talets snabba tillväxt inom den globala videoövervakningsmarknaden.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng