2021-12-24

Videoövervakning – Del 4 av 7

"Så kan städer bli smartare med hjälp av VMS"

Smart city-projekt har många andra funktioner än ren säkerhet.

Smart city-projekt har många andra funktioner än ren säkerhet.

Smarta städer samlar in data från säkerhetskameror och andra sensorer både för att öka säkerheten men inte minst för att effektivisera olika typer av flöden i staden.

– Tyvärr ligger Sverige efter, säger Milestone Systems nordiska försäljningschef Christopher Åkesson.

I den polska staden Katowice (300 000 invånare) finns ett projekt kallat Kismia: Katowice Intelligent Monitoring and Analysis System. Staden har 300 säkerhetskameror och använder bland annat Milestone Systems Xprotect Corporate Video Management System (VMS) och IBM:s Intelligent Operations Center software och IBM Intelligent Video Analytics samt ansiktsigenkänning. När Kismia-projektet startades skapades ett fiberoptiskt nätverk som förbinder alla stadskärnor och många punkter i staden. Målet var att förbättra övervakningsoperatörernas effektivitet och stadens verksamhet genom bättre samordning. Det integrerade systemet implementerades fullt ut 2017 och ger tydligare överblick och orientering vid incidenter och effektivare säkerhetssamarbete.

Färre brott

Systemet ska känna igen potentiella hot eller nödsituationer och larmar omedelbart en operatör. Några av dessa situationer är att en person ligger ner, kvarglömda objekt, folkmassor som samlas, bilar som krockar, bilar som parkerar där det är förbjudet att parkera, bilar som kör i fel färdriktning och skador som orsakas av vind eller översvämning. Operatörerna väljer sedan hur de ska hantera en incident, är människor inblandade kan de tilltala dem genom högtalare. Systemet stöder trafikkontroll och ”gateways” för registreringsskyltsigenkänning visar trafikflödet och hjälper till att visa till exempel stulna fordon. Och antalet stulna fordon har minskat från 337 under 2016 till 79 stycken förra året. Uppklarningsprocenten har samtidigt ökat från 16 till 76 procent och stadens polis använde nästan 2 500 videoinspelningar under 2020.

Mycket byråkrati

I Sverige finns inte samma möjligheter att gå lika långt som Katowice på grund av lagstiftning och GDPR tolkas annorlunda. Det är också svårt att få sätta upp kameror i annat än brottsförebyggande syfte. Men den svenska byråkratin är också en stoppkloss enligt Christopher Åkesson – många parter och myndigheter ska vara inblandade.

– I till exempel Östeuropa och Mellanöstern pekas det mer med hela handen, men det räcker att åka till Finland för att se mycket större effektivisering, samarbete och centralisering av olika typer av system. De går in och bestämmer att ett system inte bara ska finnas i en stad utan i hela landet, den effektiviteten saknas i Sverige överlag även om det finns smart city-projekt både på kommunal och regional nivå här också, säger han.

Förbättra flöden

Christopher Åkesson, Milestone Systems nordiska försäljningschef.
Christopher Åkesson, Milestone Systems nordiska försäljningschef.

Smart city-projekt har många andra funktioner än ren säkerhet. Christopher Åkesson lyfter att en öppen VMS-plattform har fördelen att använda video som källteknologi och att videon innehåller mycket mer än bara en bild.

– Numera finns tekniken för att extrahera mycket information ur en videoström och det är den extraktionen av metadata som är av väldigt stort intresse för slutanvändaren. Vi pratar flöden, temperaturer, olika typer av beteendemönster som kan samlas in och analyseras och även aggregeras till andra system och ge vital information, säger han.

Ett exempel är att förbättra trafikflöden i staden. De går att styra om trafiken vissa tider eller till andra rutter, och proaktivt tala om när det börjar ske saker innan det är för sent, som att en bil stannat på en väg eller personer går på körbanan. Att styra sophämtningen till tidpunkter under dagen då det är minst biltrafik i olika områden är ett annat exempel. Överlag handlar det om att effektivisera trafik, minska utsläpp och i slutändan göra en stad mer attraktiv att bo i.

– En VMS-plattform blir en inte en passiv burk som står och spelar in video utan man bygger kontrollrum och har incidenthantering. Du kanske vill styra räddningstjänsten för att få effektivare utryckningar, eller kombinera video med sensorer för att mäta luftkvaliteten i staden för att se hur mycket trafik och vilken typ av fordon som kör var och vid vilka tider under dygnet. Kanske vill man styra om vägskyltar eller förbjuda viss trafik under vissa tidpunkter och så vidare, säger han.

Integriteten viktig

Christopher Åkesson tror att framtidens smarta städer kommer samla in data från många olika datapunkter och att VMS:en kommer att ha en betydande roll eftersom video i sig innehåller så mycket annan information än just själva bilden.

– Sedan tror jag inte alltid att VMS:en kommer vara en slutpunkt utan en knytpunkt där man sedan aggregerar datan till något helt annat, en informationspresentations-plattform av något slag.

Han avslutar med att säga att det är viktigt att ha en diskussion kring integriteten och hur det går att använda integritetsvänlig teknik.

– Det är ofta inte bilden som är intressant utan den data den innehåller. Det går att anonymisera data och i praktiken ta emot en videoström, extrahera data och sedan kasta videoströmmen utan att någon tittar på den, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng