2023-12-27

Vistelseförbud ska stoppa organiserad brottslighet

Ett förbud ska få användas för att motverka skjutningar, sprängningar eller annan brottslighet som allvarligt skadar tryggheten i ett område.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet där.

– Vi har en situation där många människor känner sig otrygga i sina egna bostadsområden. Det kan vi inte acceptera. Nu får polisen nya verktyg för att hantera farliga personer, och därmed återupprätta tryggheten i lokalsamhället, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I propositionen föreslås en ny lag om preventiva vistelseförbud. Vistelseförbud kan meddelas den som medvetet kan befaras främja ett kriminellt nätverks brottsliga verksamhet. Ett förbud ska få användas för att motverka skjutningar, sprängningar eller annan brottslighet som allvarligt skadar tryggheten i ett område.

Förbudet omfattas av flera rättssäkerhetsgarantier. Till exempel ska förbud kunna överklagas till domstol, och barn under 18 år föreslås få tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud.

Förslagen har behandlats av Lagrådet som i huvudsak lämnat förslagen utan erinran.

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft den 1 februari 2024. Det är en tidigareläggning med fem månader i förhållande till den ursprungliga planen. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng