2023-12-03

Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024. Det är en tidigareläggning med fem månader i förhållande till den ursprungliga planen. Foto: Patrik Svedberg

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet där.

– Med vistelseförbud får polisen kraftfullare verktyg för att skapa trygghet på allmänna platser och kyla ned konflikter. Det här är något som har efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten. Nu ser vi därför till att polisen får de verktyg de efterfrågat, och att det kommer på plats så snabbt som bara möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om preventiva vistelseförbud. Vistelseförbud kan meddelas den som medvetet kan befaras främja ett kriminellt nätverks brottsliga verksamhet. Ett förbud ska få användas för att motverka skjutningar, sprängningar eller annan brottslighet som allvarligt skadar tryggheten i ett område.

Förbudet ska gälla i högst sex månader i taget och gälla ett geografiskt avgränsat område. Ett förbud ska i de allvarligaste fallen kunna förenas med elektronisk övervakning, så kallad fotboja. Vistelseförbud ska kunna beslutas mot barn över 15 år. Personer som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år och i ringa fall dömas till böter.

Förbudet omfattas av flera rättssäkerhetsgarantier. Till exempel ska förbud kunna överklagas till domstol, och barn under 18 år föreslås få tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2024. Det är en tidigareläggning med fem månader i förhållande till den ursprungliga planen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng