2024-02-05

Vistelseförbud nytt verktyg för ökad trygghet på allmän plats

Den 1 februari trädde den nya lagstiftningen om preventiva vistelseförbud ikraft. Lagen innebär möjlighet att begränsa att en person som främjar grov brottslighet ska få vistas på vissa platser, utan att personen har dömts för brott.

– Vistelseförbudet är ett verktyg för att öka tryggheten på allmän plats. Det kan ha en avhållande effekt och det blir enkelt för polisen att bevisa en lagöverträdelse. Riktat mot rätt personer kan vistelseförbudet också försvåra planering och organisering av grov brottslighet, säger Kristian Malzoff vid polisens nationella avdelning, Noa. Han leder arbetet med att förbereda Polismyndigheten att tillämpa den nya lagstiftningen.

Vistelseförbudet riktar sig mot enskilda individer och det är åklagare beslutar om åtgärden efter anmälan från polisen. De poliser som arbetar i ett område har i regel mycket god kännedom om de aktörer som har en påverkan på brottsligheten i området, och det är även de som bäst kan se till att beslutet efterlevs.

Ett förberedelsearbete pågår inom Polismyndigheten för att kunna börja tillämpa den nya lagstiftningen.

Korta fakta om den nya lagen om preventiva vistelseförbud:

• Lagen innebär att en person kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område om denne medvetet främjar brottslighet som allvarligt kan skada tryggheten eller där det finns risk för användning av skjutvapen eller sprängämnen. Åtgärden kan beslutas utan att personen har dömts för brott.

• Området kan vara exempelvis allmän plats, skolgårdar och i fordon på allmän plats. Ett vistelseförbud får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.

• Även barn över 15 år ska kunna beläggas med vistelseförbud. Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

• Åtgärden gäller högst sex månader i taget och överträdelser ska bestraffas med upp till ett års fängelse.

• Efter anmälan från polisen fattar åklagare beslut om förbudet. Åtgärden kan överklagas till domstol av den som belagts med ett vistelseförbud. Polismyndigheten kan inte överklaga åklagarens beslut

 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng