2023-12-17

Viss ökning av transportstölder

Under november anmäldes 263 stölder av diesel ur fordonstank. Foto: Andreas Kindler

Under november månad anmäldes 112 transportstölder och 263 dieselstölder. Det är en ökning av transportstölder men en minskning av dieselstölder jämfört med månaden innan. Det visar statistik från polisen.

I november anmäldes 112 transportstölder vilket är fler stölder jämfört med månaden innan (94 stycken). Antalet stölder i november ligger nu på samma nivå jämfört med samma period 2022 och 2021.

Under november anmäldes 263 stölder av diesel ur fordonstank (samtliga fordonstyper, inklusive entreprenadfordon). Detta är färre stölder än månaden innan då det anmäldes 377 dieselstölder. Antalet stölder uppvisar en nedåtgående trend i november 2023 jämfört med tidigare månader.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng