2012-01-19

Villainbrotten vanligast under vinterhalvåret

Vid en genomgång av brottsstatistiken under 2000-talet framgår att inbrotten i högre grad begås under den mörka årstiden. Analyser visar också att villainbrotten är ojämnt fördelade över landet – framför allt är det Skånes, Hallands och Västra Götalands län som drabbas.
Under fjärde kvartalet perioden 2008–2010 stod sydvästra regionen för drygt 50 procent av landets alla anmälningar om villainbrott.
Under åren 2008–2010 anmäldes det i landet i genomsnitt 2 523 villainbrott per kvartal under de tre första kvartalen (januari-september). Motsvarande antal under det fjärde kvartalet var 4 159 anmälningar, det vill säga 65 procent fler anmälningar. ökningen i sydvästra regionen är ytterligare accentuerad med ett genomsnitt på 80 procent, jämfört med de tre övriga kvartalen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan