2023-06-29

Vill förbättra förutsättningar att bekämpa ekonomisk brottslighet

Inom ramen för den myndighets­gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har det blivit tydligt att den kriminella ekonomin är avgörande för den organi­serade brottslig­hetens överlevnad.

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning om en översyn av Ekobrotts­myndigheten. Syftet är att förbättra förutsätt­ningarna för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

– Vi lägger nu om rätts­politiken för att trycka tillbaka den grova organise­rade brotts­ligheten. En helt central del i det arbetet att ge brotts­bekämpande myndig­heter effektivare verktyg för att slå ned på bedrägerier och annan ekonomisk brotts­lighet som göder de kriminella gängen. Den översyn vi nu gör av Ekobrotts­myndigheten görs med det syftet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Inom ramen för den myndighets­gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har det blivit tydligt att den kriminella ekonomin är avgörande för den organi­serade brottslig­hetens överlevnad.

Organiserad brottslighet tar pengar från det som är viktigt i samhället och gör att staten går miste om många miljarder kronor varje år. Ekobrotts­myndighetens kompetens är centralt i bekämp­ningen av den ekono­miska brotts­ligheten. En utredning tillsätts därför som ska föreslå hur arbetet mot den ekonomiska brotts­ligheten kan bedrivas så effektivt som möjligt.

Utredaren ska påbörja sitt arbete i slutet av augusti i år och redovisa sitt uppdrag i februari 2025.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng