2023-06-20

Varannan svensk har övervägt flytt på grund av otrygghet

40 procent av svenskarna är oroliga för att en familjemedlem ska bli överfallen eller hotad utanför hemmet – och nästan varannan svensk oroar sig när deras barn går hem när det är mörkt.

Tryggheten minskar i Sverige – var femte svensk upplever att deras område har blivit mer otryggt, visar en ny rapport. 51 procent uppger att de har övervägt att flytta till följd av att de känner sig otrygga i området de bor i.

Otryggheten bland svenskarna ökar. Enligt en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure där 4 200 personer har intervjuats, har den upplevda tryggheten hos befolkningen minskat med fyra procentenheter sedan 2019.

– Det är oroväckande att otryggheten ökat bland svenskarna och att fler upplever att deras område har blivit mer otryggt. Samtidigt är den oro som många upplever förståelig med tanke på medierapporteringen de senaste åren och utvecklingen i samhället. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt hem eller sitt närområde, ändå visar rapporten att det tyvärr är en verklighet för många i Sverige, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure. 

Minst trygga i sitt område känner sig stockholmarna där endast 58 procent uppger att de är trygga i området de bor i. Även personer i Östergötland sticker ut från landet i stort där endast 59 procent känner sig trygga i länet. 

Undersökningen visar att Jämtland, Halland och Gotland sticker ut från statistiken som de tryggaste länen i Sverige där 79 procent uppger att de känner sig trygga i sitt område. 

Var tredje person i Sverige (31 procent) känner sig orolig för att bli överfallen eller hotad utanför sitt hem. Störst är oron hos kvinnor i åldrarna 18–29 år, där hela 59 procent uppger att de är oroliga för att bli överfallna eller hotade. 

40 procent av svenskarna är oroliga för att en familjemedlem ska bli överfallen eller hotad utanför hemmet – och nästan varannan svensk oroar sig när deras barn går hem när det är mörkt. 

Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna i undersökningen. Även hundar ökar känslan av trygghet i hemmet. Var femte svensk (21 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma. Varannan svensk (47 procent) uppger att brandsläckare i hemmet är den viktigaste saken för att känna sig trygg hemma. 

Andra resultat från undersökningen:

  • Svenskarna är mest otrygga under vintern. November är den månad då flest svenskar känner sig otrygga (45 procent), följt av december (40 procent) och januari (38 procent). Mer än varannan person upplever att den främsta anledningen till den upplevda otryggheten är mörkret. 
  • Var femte svensk (21 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma. 
  • Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för att känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna. Detta gäller särskilt för de som bor i kedje-/radhus (46 procent). 
  • 78 procent uppger att tryggheten spelar stor roll i val av bostadsområde. 
  • Kvinnor oroar sig i större utsträckning för sina barn (57 procent) än män (50 procent) när deras barn går hem på kvällen och det är mörkt. Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng