2021-10-13

Var femte uppger att de utsatts för brott

20,2 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 från Brå.

20,2 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person. Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat. Försäljningsbedrägerier har däremot ökat från 5,1 procent 2019 till 5,5 procent 2020. För nätkränkningar är nivåerna ungefär desamma 2020 (2,5 procent) jämfört med 2019 (2,6 procent).

– Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Även egendomsbrott mot hushåll exempelvis bostadsinbrott, bil- och cykelstölder, har minskat. Det är 13,2 procent av hushållen som uppger att de under 2020 utsatts för brott. Det är en minskning från 2019, då 14,6 procent uppgav att de utsatts.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng