2021-10-14

Unga särskilt utsatta för brott

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för brott. Unga män (16–19 år) är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel under 2020 (10,4 procent) och personrån (5,8 procent). Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 från Brå.

20,2 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person enligt NTU.

Kvinnor i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för sexualbrott (25,5 respektive 26,9 procent) medan kvinnor i åldern 16–19 år är den grupp som hade störst andel utsatta för nätkränkning (8,2 procent). Utsattheten är även ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen. En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje (31,7 procent) uppger att de utsattes för någon av brottstyperna inom brott mot enskild person 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng