2024-04-11

Unga gängkriminella, bedrägerier och kommuner i fokus på Brå-konferens

I går och idag samlas drygt 1 100 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och på plats i Umeå. Brås nya rapport om nuläge och utvecklingsbehov av det brottsförebyggande arbetet, är en viktig utgångspunkt i programmet för konferensen.

– En av slutsatserna i Brås genomgång är att sjukvårdsregionerna på ett tydligare sätt behöver ingå i det lokala samverkansarbetet. En annan slutsats är att det finns en risk att den vardagliga brottsligheten glöms bort i arbetet. Den typen av brottslighet drabbar många människor och kan få stora konsekvenser för deras vardag, men det får inte alltid så stora rubriker, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

På plats för att diskutera nuläge och utvecklingsbehov tillsammans med deltagarna finns bland andra justitieminister Gunnar Strömmer. Andra exempel ur programmet är Dr Jade Levell, forskare vid University of Bristol, som delger sin forskning om unga pojkar i gängkriminalitet som tidigare utsatts för våld i sin uppväxtmiljö. Vilka långsiktiga konsekvenser får våldet och hur bör samhället fördela sina resurser i det brottsförebyggande arbetet? Vidare kommer Brå och polisen att berätta om hur man kan förebygga och förhindra att privatpersoner utsätts för bedrägerier, och representanter för Helsingborg och Nacka delger sina erfarenheter kring hur man kan få in det brottsförebyggande arbetet i ett tidigt skede, redan i samhällsplaneringsstadiet.

För första gången får också kommunerna en översiktlig lägesbild över det brottsförebyggande arbetet i varje enskild kommun, så som det såg ut innan lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft sommaren 2023.

Några andra programpunkter under konferensen:

  • Barn och unga i kriminella nätverk – inträde, brott, villkor och utträde.
  • Det brottsförebyggande arbetet i skolan.
  • Civilsamhällets betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng