2024-03-13

Undersökning: IT-säkerhetschefernas roll utvecklas

En ny global undersökning från IDC, på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Check Point Software, visar att IT-säkerhetschefer fokuserar på att integrera cybersäkerhet i affärsstrategin. Undersökningen omfattar 847 beslutsfattare inom cybersäkerhet runt om i världen och visar på ett skifte i uppfattningarna om cybersäkerhet som nu ses som en kritisk del av verksamheten och affärsstrategin.

– Undersökningen belyser det föränderliga landskapet där ekonomiska utmaningar, digital transformation och behovet av ökad effektivitet med säkerhet sammanstrålar, säger Mats Ekdahl, cybersäkerhetsexpert på Check Point Software. 

Några av undersökningens viktigaste resultat:

• Ekonomiska och budgetmässiga påtryckningar: Med det svåra ekonomiska läget är IT-säkerhetscheferna under press att leverera effektiv cybersäkerhet utan att kompromissa på affärsutvecklingen. Organisationer strävar efter att modernisera sin IT-infrastruktur för att stötta snarare än att hämna framsteg.

• Säkerhet som främjar affärer: Undersökningen understryker en förändring i IT-säkerhetschefernas roll, som nu är mer affärsdriven än tidigare. Skiftet kännetecknas av en övergång från det traditionella förhållningssättet mer baserat på rädsla till säkerhet som är tillväxtorienterat och som överensstämmer med övergripande affärsmål. Denna utveckling går i linje med Check Points fokus på att förenkla och konsolidera säkerhetslösningar för att effektivt hantera kostnader och ineffektivitet i ledningen.

• Sambandet mellan IT-chefer och IT-säkerhetschefer:Undersökningen visar en komplex dynamik mellan dessa två roller vars intressen både överensstämmer och avviker. 94 procent av IT-cheferna är tillfredsställda med IT-säkerhetschefernas funktioner, samtidigt finns det ett behov av bättre samarbete för att anpassa IT- och säkerhetsprioriteringarna.

• Digital transformation och säkerhetsinitiativ: Ett betydande fokus att modernisera IT för att möta nya säkerhetsutmaningar är tydligt och 65 procent av organisationerna planerar att allokera 1–9 procent av sin budget för cybersäkerhet till generativ AI under de kommande 18 månaderna. Denna investering återspeglar IT-säkerhetschefernas avgörande roll i att styra modernisering av IT för att uppnå bättre affärsresultat.

• Tillväxtläge kontra ekonomiska utmaningar:Trots ekonomiska utmaningar, visar undersökningen att organisationer fortsätter bruka strategier för tillväxt och fokuserar på betydande och snabb tillväxt genom digitala initiativ. Detta tyder på en avgörande förändring för säkerhetsteam från en metod baserad på rädsla till att anta en mentalitet för tillväxt som möjliggör initiativ och affärsutveckling.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng