2023-04-18

#Trygghetnu: Så rangordnar poliserna regeringens åtgärder mot brott

På heldagskonferensen Trygghetnu kommer Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow att presentera utfallet av en undersökning där poliser rangordnat politikernas förslag till brottsbekämpande åtgärder. Foto: Stefan Tell

Hur ser enskilda poliser på politikernas förslag på brottsbekämpande åtgärder? Det vill Polisförbundet ta reda på när de bad sina medlemmar rangordna politikernas förslag för förstärkt brottsbekämpning. På #Trygghetnu i Stockholm den 20 april presenteras utfallet av Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

Innan valet 2022 bad Polisförbundet sina medlemmar rangordna politikernas förslag för förstärkt brottsbekämpning. Närmare 1500 poliser deltog i studien och utfallet visar att samstämmigheten mellan politikernas förslag inte alltid går hand i hand med polisers samlade erfarenheter. Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow presenterar och kommenterar resultatet av studien.

– Ser verkligen fram mot den här programpunkten, där de som främst arbetar med brottsbekämpning, sätter betyg på de åtgärder som politikerna gick till val på och inte minst de förslag som regeringen nu håller på att genomföra, kommenterar Lennart Alexandrie, generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för näringsliv och Samhälle (SOS) som tillsammans med Securityuseer.com är arrngör för heldagskonferensen..

I linje med temat för hela #Trygghetnu-konferensen kommer även dimensioner som rör samhällets syn på omfattningen av förslagens ingrepp i den personliga integriteten belysas.

FOTNOT: För mer info om alla progampunkter och talare på #Trygghetnu och för deltagaranmälan klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng