2023-02-21

#Trygghetnu-program klart: Fokus på kameror och myndighetssamverkan

#Trygghetnu bjuder på ett brett program som lyfter olika perspektiv på brottsbekämpande åtgärder, men det finns också tid för mingel bland säkerhetsleverantörerna som sponsrar eventet. Arkivbild

Brottsbekämpning i New Yorks kollektivtrafik, erfarenheter av fem års GDPR-tillämpning och hur polisen ska bekämpa gängkriminaliteten är några av ingredienserna på årets välmatade Trygghetnu-konferens i Stockholm den 20 april, vars program nu är spikat.

Eventets program inbegriper också röster om betydelsen av brottsbekämpande myndighetssamverkan, en chefsåklagares syn på kamerabilders betydelse för det rättliga efterspelet samt hur trygga gemensamhetsområden kan skapas i kommunala bostadsområden utan att hyresgäster ska behöva känna att deras personliga integritet kränks. Intressant blir det också att höra hur poliser i allmänhet tycker om politikernas förslag på brottsbekämpande åtgärder som den nya regeringen vill genomdriva.

– Ska man koka ner årets #Trygghetnu i en korts sammanfattande beskrivning så är det ett event med fokus på kamerabevakningens möjligheter i det brottsbekämpande arbetet och behovet av samarbete mellan polis och andra myndigheter, så som socialtjänsten, kronofogden, skattemyndigheten och försäkringskassan, säger Lennart Alexandrie, generalsekreterare på tankesmedjan SNOS ansvarar för konferensinnehållet.

– Årets program ser väldigt bra ut och vi är mycket belåtna med att kameraforskaren Markus Lahtinen modererar eventet. Han gjorde det mycket bra förra året, kommenterar han vidare.

Brottsbekämpning vs integritetsskydd

#TRYGGHETNU arrangeras av tankesmedjan Säkerhets för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och publikationen Securityuser.com. Eventet ägde rum för första gången 2018 och var då en vidareutveckling av Trygghetskamerans dag, som årligen hade arrangerats sedan 2012 som ett led i SNOS ambition att sprida kunskap om nyttan med säkerhetskameror och framför allt för att få politikerna inse behovet av en kamerabevakningslag som var mer tillåtande.

2018 infördes en ny kamerabevakningslag där regeringen hörsammat flera av de synpunkter SNOS framfört i egenskap remissinstans.

– Det fanns ännu mer att hoppas på, men vi hade också identifierat andra områden där lagstiftningen bromsar möjligheter till effektiv brottsbekämpning. Därför bestämde vi oss för att bredda innehållet och byta namn på eventet, berättar Lennart Alexandrie.

#Trygghetnu är sålunda ett event handlar sålunda om behovet av att skydda verksamheter och individer mot hot och hur man ska balansera användandet av viss teknik eller vissa metoder för att de inte ska stå i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset? Och hur bör vår lagstiftning se ut?

Så sänktes brottsligheten i New Yorks kollektivtrafik

Årets #Trygghetnu har många spännande programpunkter. En av de mest emotsedda har rubriceringen ”Så lyckades New York minska brottsligheten i kollektivtrafiken” och hålls av den före detta Joseph Nugent, som arbetat med trygghet och säkerhet i New York City – både som polis (NYPD) och som trygghetssamordnare för stadens omfattande kollektivtrafik.

På #Trygghetnu i Stockholm ska han berätta om det framgångsrika arbetet som bland annat innebar en satsning på att öka mängder säkerhetskameror. Nu har samtliga 472 tunnelbanestationer säkerhetskameror.

– Det har varit en effektiv åtgärd som burit frukt. Till exempel kan vi fånga brottslingar på bild och genast skicka ut foton till alla polisers mobiler. Många har gripits till följd av detta, sa han i en kommentar som publicerades i Securityworldmarket.com inför Skydd på Stockholmsmässan, där Joseph skulle ha talat, men fick förhinder.

Joseph Nugent kommer dock framför allt tala om samspelet mellan teknik, personal och resenärer – den helhet som han menar utgjort nyckeln till att stärka tryggheten för resenärerna i stadens kollektivtrafik.

Rättsväsendets utmaningar

Spännande blir det också att lyssna till polismästaren och utredningschefen i Region Mitt, Jale Poljarevius, som ska berätta om hur gängkriminaliteten ser ut och hur den ska bekämpas.

Apropå polisen så ska också Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow redovisa och kommentera hur enskilda poliser ser på politikernas förslag på brottsbekämpande åtgärder, baserat på en omfattande studie där 1500 poliser deltog.

– En programpunkt vi velat haft under många år handlar om kamerabildernas betydelse i domstolar. Tack vare chefsåklagare Per-Erik Rinsell från Åklagarkammaren i Borås kommer vi på #Trygghetnu få en uppfattning om vilken betydelse inspelade bilder har i det rättliga efterspelet. Det ser jag fram mot, säger Lennart Alexandrie.

Tryggare boenden och myndighetssamverkan

Även om temat brottsbekämpande metoder ställt mot integritetsbehovet kan förefalla smalt så är årets #Trygghetnu-program brett, precis som tidigare år. Ett exempel på bredden är när Stockholmshems säkerhetschef Maria Deronius och Svenska Bostäders säkerhetsstrateg Krister Bergh ska ge sin bild av ”Gemensam trygghet och personlig integritet i praktiken – ett kommunalt bostadsbolagsperspektiv”. Under den rubriceringen ta de upp utmaningarna och avvägningarna som kommunala bostadsbolag ställs inför när det gäller att hitta en balansgång mellan behovet av ett skyddat privatliv och ambitionen att skapa gemensamma säkra och trygga boendemiljöer för hyresgästerna.

– Sedan blir det förstås väldigt spännande att lyssna på Anna Flink, tidigare säkerhetschef i Södertälje kommun och nu välfärdsstrateg i Kalmar kommun. Hon ska tala om hur samverkan mellan offentliga aktörer kan bidra till brottsprevention och trygghet. Det vet vi att hon kan och det ser jag verkligen fram mot att få lyssna på, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.

Fotnot: För mer info om programmet samt bokning, klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng