2023-12-26

Trelleborg blir allt tryggare

För sjunde året i rad förbättrar Trelleborgs kommun sitt resultat i den nationella undersökningen Öppna jämförelser som tar upp frågor om trygghet och säkerhet. Fyra placeringar bättre i år för upp Trelleborg till plats 38 bland landets kommuner.

– Kort och gott är det glädjande att resultatet av vårt arbete inom ramen för Tryggare Trelleborg även ger resultat i den här mätningen, säger kommunens säkerhetschef Malin Ekblad.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som för 16:e gången publicerat öppna jämförelser med indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i undersökningen bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm.

Trelleborgs kommun 38:e plats vilar på statistik som handlar om antal sjukhusvårdade, bränder i byggnader, våldsbrott och stöld- och tillgreppsbrott.

Årets siffror innebär att Trelleborgs kommun får en bättre placering för sjunde året i rad. Plats 38 i år kan jämföras med 2016 års placering 146.

– Trygghet och säkerhet har under flera år varit prioriterat för kommunen, vilket bland annat märks genom det engagemang som vi upplever när det kommer till dessa frågor. Vi är bra och vi fortsätter att bli bättre och bättre genom att hela tiden arbeta tillsammans och gemensamt för att Trelleborgs kommun ska vara en trygg och säker kommun. Arbetet fortsätter tillsammans och kommer även att anpassas till den nya brottsförebyggande lagen, säger Malin Ekblad.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng