2024-03-02

Tre av fyra: försäkringsbedrägeri allvarligt brott

I en ny undersökning framgår att 77 procent anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Det var en viss minskning jämfört med tidigare mätningar som gjorts. Åldersgruppen 50–64 år (86 %) och 65–84 år (94 %) ansåg i högre grad att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott.

I januari genomförde Novus på uppdrag av Larmtjänst och Svensk Försäkring en attitydsundersökning gentemot försäkringsbedrägerier. Syftet med undersökningen var att ge en viss insikt i attityder och människors beteende.

Drygt 1 av 20 skulle kunna tänka sig att medvetet överdriva värdet på det man försäkrat för att få ut mer pengar från försäkringsbolaget i samband med en skada. Personer i åldersgruppen 65–84 år svarade i högre grad nej medan ca 11 procent av personer i åldersgruppen 18–34 år svarade ja. Av de som svarade nej ansåg 70 procent att försäkringsbedrägeri är ett mycket/ganska allvarligt brott och majoriteten av dessa personer skulle även polisanmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri.

64 procent svarar att de inte känner någon som begått ett försäkringsbedrägeri och 13 procent uppger att de känner någon som begått ett försäkringsbedrägeri. Av de som svarade ja är 22 procent män i åldern 35–49 år. 26 procent av de som svarade att de känner någon som har begått ett försäkringsbedrägeri svarade även att de inte skulle polisanmäla någon de visste begått ett försäkringsbedrägeri. 22 procent av dessa personer upplever att risken för att åka fast är mycket/ganska liten om man begår ett försäkringsbedrägeri.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng