2024-01-06

Tingsrätten fick böter efter bristande säkerhetsskydd

Stockholms tingsrätt döms att betala en sanktionsavgift på två och en halv miljoner kronor efter brister i säkerhetsskyddsarbetet. Det enligt en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Säkerhetspolisen beslutade i samband med ett tillsynsärende under 2022 om att ta ut en sanktionsavgift från Stockholms tingsrätt. Detta då det kunde konstateras att Stockholms tingsrätt under perioden för tillsynen saknade en säkerhetskyddsanalys.

Beslutet om sanktionsavgift överklagades och har nu prövats av Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom innebär att beslutet om att ta ut sanktionsavgift fastställs men att storleken sätts ner från sju miljoner kronor till två och en halv miljoner kronor.

Säkerhetspolisen välkomnar rättspraxis på området eftersom endast ett fåtal beslut har överklagats sedan möjligheten för tillsynsmyndigheter att utfärda sanktionsavgifter tillkom 2021.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng