2024-04-06

Tillskott till Kriminalvården

Fler platser behövs för att Kriminalvården ska kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen. Regeringen föreslår därför att Kriminalvårdens anslag ökas med 1,38 miljarder kronor innevarande år i den kommande vårändringsbudgeten, vilket är en satsning som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Beläggningssituationen i Kriminalvården är sedan flera år mycket ansträngd. Antalet häktade och dömda har det senaste året ökat snabbare än vad som tidigare beräknats. Antalet häktes- och anstaltsplatser behöver därför öka ytterligare redan i år och Kriminalvården måste ges förutsättningar att fortsätta stärka sin kapacitet för att kunna ta emot häktade och dömda, menar regeringen och föreslår därför medel för att öka antalet häktes- och anstaltsplatser och för att kunna hantera andra kostnader kopplade till platstillskottet. 

Kriminalvårdens pågående och omfattande expansion innebär att myndighetens kostnader beräknas att öka kraftigt de kommande åren. Regeringen avser att ge myndigheten ett förnyat uppdrag om att föreslå ytterligare åtgärder som kan minska dygnskostnaden.

En översyn av häktes- och fängelselagarna ska också genomföras för se över delar som kan underlätta för Kriminalvården i den pågående expansionen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng