2024-01-28

Tietoevry-attacken: Allt mer omfattande konsekvenser

Carl-Oskar Bohlin menar att omfattningen av cyberattacken inte är känd ännu och att konsekvenserna kan bli ännu mer allvarliga.

Ransomwareattacken mot Tietoevry uppmärksammas allt mer. Hundratals myndigheter, kommuner, regioner och företag är drabbade och det kan ta veckor innan problemen är lösta.
– Det gäller ända ned på individnivå, att man tar ansvar för sin egen cyberhygien, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M).

70 miljoner lösenord har hamnat i händerna på cyberkriminella och regioner har gått upp i stabsläge, senast Region Sörmland.

– IT-attacken påverkar verksamheterna på olika sätt. Prator, som används för att kommunicera mellan regionen och kommunen då patienter ska skrivas ut fungerar inte. Det finns även andra system som regionens verksamheter använder som i sin tur har avtal med Tietoevry och också är påverkade av attacken. Vi har gått upp i stabsläge för att snabbt kunna agera och följa utvecklingen, säger Birgitta Barkne Nilsson, sjukvårdsledare.

Carl-Oskar Bohlin menar att omfattningen av cyberattacken inte är känd ännu och att konsekvenserna kan bli ännu mer allvarliga.

– Här är det frågan om ett enskilt företag som har drabbats av en cyberattack, vilket har fått kaskadeffekter ut i det svenska samhället då det här företaget har en stor mängd kunder, bland annat statliga myndigheter, kommuner, regioner och privata företag. I ett första led blir det påverkan på kunderna och sedan kan det bli på kunders kunder, och det kan fortplanta sig ut i olika känsliga verksamheter i samhället. Detta är något som vi måste ta på mycket stort allvar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng