2023-10-24

Rapport: Sverige sämst i Norden på cybersäkerhet

Att upprätthålla verksamhetens motståndskraft är den främsta drivkraften för investeringar i cybersäkerhet, enligt rapporten.

De svenska företagens resultat i Nixu Cybersecurity Index 2023, som baseras på en självskattning av 372 cybersäkerhets- och företagsledare är  64,9, vilket  motsvarar “bristfällig” på skalan 10–100. De nordiska länder som presterade bäst var Danmark och Norge som nådde en “tillfredsställande” nivå.

Baserat på undersökningen av över 370 nordeuropeiska organisationer, visar rapporten att affärsmässig motståndskraft är den viktigaste drivkraften för investeringar i cybersäkerhet. Indexet visar på både uppmuntrande framsteg inom cybersäkerhet och ökad oro bland företagen. Alarmerande är dock att hälften av organisationerna i undersökningen endast når en “dålig” eller “bristfällig" nivå inom cybersäkerhet, baserat på Nixus cybersäkerhetsindex.

Över 80 procent av organisationerna betonar att behovet av att säkerställa affärsmässig motståndskraft är den främsta drivkraften för deras investeringar i cybersäkerhet.

– Att affärsmässig motståndskraft är den främsta drivkraften för investeringar visar på den ökande medvetenheten om behovet av att skydda verksamheten och säkerställa kontinuitet i sitt cybersäkerhetsarbete, säger Teemu Salmi, vd för Nixu.

Årets genomsnittspoäng 64,9 är undermåligt på skalan 10–100. De nordiska länder som presterade bäst var Danmark och Norge, som båda når en tillfredsställande nivå (65 på skalan). Genomsnittspoängen för Sverige sjönk från förra året (2022: 63) och ligger nu på en “bristfällig” nivå (2023: 61,7).

Organisationer med ett cybersäkerhetsindex på 75 eller högre presterar betydligt bättre än övriga i undersökningen. De toppresterande företagen prioriterar riskhantering, inkluderar cybersäkerhet i ledningsdiskussioner och avsätter en betydande del av sin IT-budget till cybersäkerhet.

I Sverige klassas säkerhetsövervakning, säkerhetsmedvetenhet samt hantering av attackytor och sårbarheter viktigare än i de andra nordiska länderna och samma ämnen toppade även undersökningen för svenskarna 2022.

– Vikten av att skydda varumärkets rykte genomsyrar alla länder, men det är mer uttalat i svenska och finska organisationer jämfört med deras danska och norska kollegor. När det gäller regelefterlevnad ligger däremot Sverige i topp, men däremot har Sverige hamnat på efterkälken vad gäller övergripande mognadsgrad, säger Peter Hellström, Business Unit Leader, Nixu Sverige

De viktigaste slutsatserna från rapporten:

1. Att upprätthålla verksamhetens motståndskraft är den främsta drivkraften för investeringar i cybersäkerhet.

2. AI skapar oro genom att möjliggöra sofistikerade attacker, men stärker också försvaret av de samma.

3. Säkerhetsövervakning, medvetenhet samt identitets- och åtkomsthantering är högsta prioritet i regionen.

4. Ett stort gap mellan de bästa och övriga: de som presterar bäst prioriterar riskhantering.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng