2023-08-25

Sverige får särskilt sändebud för internationella cyberfrågor

Sändebudet får en viktig roll att driva Sveriges intressen och prioriteringar inom cyberområdet, menar regeringen.

Regeringen har utsett Andrés Jato till särskilt sändebud för internationella cyberfrågor. Han ska företräda Sverige inom EU, Nato och FN, i samarbeten med andra länder, samt i dialogen med den privata sektorn.

I utrikesdeklarationen den 15 februari i år redogjorde utrikesministern för en förhöjd ambitionsnivå för regeringens arbete med internationella cyber- och digitala frågor. Där meddelades också att ett särskilt sändebud för dessa frågor inrättas. Denna befattning är placerad på den säkerhetspolitiska enheten på Utrikesdepartementet (UD) med ställning som ambassadör.

Sändebudet kommer att företräda Sverige inom EU, Nato och FN, i samarbeten med andra länder, samt i dialogen med den privata sektorn. Sändebudet får en viktig roll att driva Sveriges intressen och prioriteringar inom cyberområdet, menar regeringen. Det innefattar säkerhetspolitik, handel och konkurrenskraft, samt demokrati och mänskliga rättigheter. 

Cyberfrågorna är gränsöverskridande och det krävs omfattande internationella samarbeten för att bemöta snabbt växande utmaningar. Det handlar om att upprätta internationella regler och normer för statliga och icke-statliga aktörer, och att i samverkan med likasinnade länder gemensamt bemöta och höja kostnaden för hot och angrepp, menar regeringen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng