2023-12-13

Svenskt ordförandeskap i Haga-samarbetet avslutas med ministermöte

I går och i dag träffas ministrar och representanter som ansvarar för krisberedskap och civilt försvar inom Norden för ett möte inom Haga-samarbetet. Mötet som minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står värd för avslutar också det svenska ordförandeskapet inom samarbetet.

Hagasamarbetet är ett politiskt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge med syfte att främja nordiskt samarbete kring krisberedskap och civilt försvar.

I går och i dag kommer de svenska, finska, danska, isländska och norska ministrarna eller representanter att bland annat diskutera vikten av att Haga-samarbetet fortsätter och fördjupas för att öka vår gemensamma beredskap för att tillsammans kunna tackla ett vitt spektrum av risker och hot mot länderna i Norden.

Diskussionerna förs med bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och hur det på en grundläggande nivå har ändrat säkerhetssituationen i Norden. Det finns en stark gemenskap mellan de nordiska länderna baserad på liknande värderingar, normer och starka demokratiska principer som gör ett utvecklat Haga-samarbete möjligt, menar regeringen.

Under mötet kommer bland annat målen för Haga-samarbetet för 2022-2024 att följas upp där ett av målen är den utökade dialogen mellan Haga-samarbetet och Nordefco. Även det nordiska sekretariat för att driva och främja initiativ samt bevaka och säkerställa ett enat och samordnat nordiskt arbete som etablerades under det svenska ordförandeskapet kommer att diskuteras.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng