2023-06-11

Strömmer: "Regeringen bekämpar de kriminella gängen med nya EU-lagar"

”70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder. 50 procent av gängmedlemmarna är inte EU-medborgare. Och vi ser också hur svenska grovt kriminella tar sin tillflykt till andra länder, och styr sin verksamhet i Sverige därifrån. I det ljuset är det tydligt att det inte räcker att ensidigt fokusera på våra svenska strukturer, om man vill vända utvecklingen”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer i en debattartikel i Aftonbladet.

Gunnar Strömmer menar att det inte minst handlar om att komma i kapp de kriminellas tekniska försprång och vill samla EU:s medlemsländer bakom en gemensam linje. Han pekar på att den nya EU-lagen om så kallad e-bevisning, som kommer förenkla för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till digital information som kan användas som bevis. Strömmer tar också upp att man under veckan fått full uppslutning bakom en ny EU-lag som går ut på att ”brottsbekämpare ska få bättre tillgång till bankkontoregister för att komma åt kriminellas brottsvinster”.

Det jobbas också på ett nytt lagförslag som ska ge relevanta myndigheter effektivare verktyg att ta tillbaka kriminellas brottsvinster. Samtidigt tillsätts en högnivågrupp inom EU där experter under ett år ska ta fram fler åtgärder för att främja brottsbekämparnas tillgång till digital information.

Gunnar Strömmer skriver: ”Den fria rörligheten inom EU har aldrig varit tänkt att skydda den grova organiserade brottsligheten. Vi måste nu trycka tillbaka den med samma kraft som vi hanterar andra hot mot vår inre säkerhet: Statliga aktörer som Ryssland, Kina och Iran. Och våldsbejakande extremister och terrorister”.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng