2023-09-15

Stor kostnadsökning för rättsväsendet

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet i Europeiska unionen. Foto: Patrik Svedberg

Rättsväsendet beräknas växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026. Detta beroende på de satsningar regeringen gör.

Det handlar bland annat om effektivare verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna, flera straffskärpningar och tidigare och tydligare insatser mot unga som begår brott, menar regeringen.

– Regeringen möjliggör nu en historisk omläggning av rättspolitiken. Polisen ska växa, Säkerhetspolisens operativa förmåga öka och Kriminalvården byggas ut kraftigt – allt för att återupprätta tryggheten i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet i Europeiska unionen. Genom tidigare beslut ökas anslaget med drygt 3,7 miljarder kronor mellan 2023 och 2024. Totalt uppgår anslaget under 2024 till cirka 40,8 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen tillförs 180 miljoner kronor mer för 2024 i budgetpropositionen. Totalt ökar därför Säkerhetspolisens anslag med 339 miljoner kronor nästa år, vilket totalt innebär en ökning av anslaget med 16 procent.

För att öka kapaciteten och antalet häktes- och anstaltsplatser föreslår regeringen att myndigheten tillförs 1,475 miljarder kr 2024 i budget­propositionen för 2024 och 450 miljoner kronor i höständrings­budgeten för detta ändamål.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng