2024-01-28

Stölder av katalysatorer minskade med 44 procent

Minskningen har främst ägt rum under de två sista kvartalen.

Under 2023 registrerades 4375 stölder av katalysatorer, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2022. Minskningen har främst ägt rum under de två sista kvartalen under 2023. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst började sammanställa statistik över stölder av katalysatorer under år 2020. Stölderna ökade kraftigt under 2021 och 2022 då även råvarupriset på Rodium och Palladium (som finns i katalysatorerna) gick upp. Under 2023 syns för första gången en nedgång sedan man började följa stöldutvecklingen. Under 2023 registrerades 4375 stölder av katalysatorer, en minskning med 44 procent jämfört med år 2022 då det registrerades 7791 stölder.

Även skadekostnaderna för katalysatorer har minskat under året. Under 2023 uppgick den samlade skadekostnaden till 84 miljoner kronor, vilket är en minskning med 42 procent jämfört med 2022.

Den geografiska analysen visar att storstadsregionerna fortsätter att vara mest utsatta. Under året har antalet stölder i polisregion Stockholm minskat med 60 procent jämfört med 2022. I polisregion Syd har stölderna minskat med 50 procent jämfört med 2022.

Toyota är det fabrikat som är mest utsatt för katalysatorstölder. 48 procent av stölderna är från Toyotabilar. Toyota Prius av årsmodell 2004–2010 är särskilt stölddrabbad. När det gäller Volvobilar är det främst årsmodellerna 1990–1999 som drabbas av katalysatorstölder. I tabellen nedan redovisas de 10 mest utsatta fabrikaten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng